logo

Schlüter®-DITRA 25

Lehetséges alapfelületek a Schlüter®-DITRA 25-hoz

Az olyan aljzatoknál, amelyekre Schlüter-DITRA 25-öt kívánunk fektetni, alapvetően meg kell vizsgálni az alkalmasságot, így a felületet egyenletességét, teherviselő képességét, tisztaságát, az anyagok egymás közötti összeférhetőségét, stb. A felületről a tapadást gátló részecskéket el kell távolítani. Az egyenetlenségek, illetve a magasságvagy lejtésbeli eltérés kiegyenlítésének a Schlüter-DITRA 25 lerakását megelőzően kell megtörténnie.

Beton
A beton a zsugorodás által hosszas alakváltozáson megy át. Beton és feszített beton esetén a meghajlás plusz feszültséget is okozhat. A Schlüter-DITRA 25 alkalmazása révén a keletkező feszültségeket a beton és a csempeburkolat között (a padlón és a falon) kioltódnak, így a csempeburkolat közvetlenül a beton kellő szilárdságának elnyerését követően lerakható.

Megjegyzések a dilatációs fugához:
A Schlüter-DITRA 25 -t a meglévő dilatációs fugák fölött szét kell vágni. Ha a Schlüter-DITRA 25-t szigetelésként használjuk, az illesztéseket a rugalmas Schlüter-KERDI- FLEX folytonosító szalaggal kell felülragasztani.

A hatályos előírások értelmében a dilatációs fugákat át kell vezetni a hidegburkolatba is. A nagy burkolt felületeket ezen kívül a hatályos előírásoknak megfelelően a Schlüter-DITRA 25 vízszigetelő lemez felületén mezőkre kell osztani. Kültéren (erkélyen és teraszon) a mezők oldalhossza nem lehet hosszabb 3 m-nél.

A hordozó konstrukciótól függően azonban lehet, hogy még kisebb mezőkre kell bontani a felületet. Itt utalunk a különböző Schlüter-DILEX profiltípusok használatára. Az épületelemeket elválasztó fugák fölött a várható mozgás függvényében a megfelelő profilt, mint például a Schlüter-DILEX-BT-t vagy Schlüter-DILEX-KSBT-t kell alkalmazni. A burkolat szegélyén, pl. a felmenő épületelemeken, vagy falcsatlakozáson gondoskodni kell a feszültségmentességről. A szegély- és csatlakozó fugáknak meg kell felelniük a rájuk vonatkozó szakmai előírásoknak, és megfelelően méretezetteknek kell lenniük, hogy kizárható legyen a feszülés. Itt utalunk a különböző Schlüter-DILEX sorozatú profilok alkalmazására.

A Schlüter-DITRA 25 felveszi a beton és a burkolat között keletkező feszültséget, így a burkolólapok lerakására már közvetlenül azután is sor kerülhet, hogy a beton járhatóvá válik.

Cementes habarcsok
A Schlüter-DITRA 25 alkalmazásával a csempeburkolatot közvetlenül a friss cementhabarcsra rakhatjuk, mihelyt járhatóvá válik. A cementesztrichet az érvényes szabályok értelmében legalább 28 nappal a burkolólapok lerakása előtt kell kialakítani, és a vísszamaradó nedvességtartalom nem haladhatja meg a 2 CM-% -t. Különösen az úsztatottés a fűtőesztrichek azonban hajlamosak arra, hogy később is, pl. terhelés, vagy hőmérsékletváltozás hatására deformálódjanak és megrepedjenek.

Az esztrich esetlegesen később fellépő repedés-képződéseit és deformálódását a DITRA 25 neutralizálja és nem adja át a csempeburkolatnak.

Kalciumszulfát esztrich
A kalciumszulfát esztrich (gipszes esztrich) az érvényes előírások szerint burkoláskor csak legfeljebb 0,5 CM-% maradvány nedvességet tartalmazhat. A Schlüter-DITRA 25 alkalmazásával már 2 térfogatszázaléknál kevesebb nedvesség esetén is lehet az ilyen aljzatokon burkolni.

Az esztrich felületét szükség esetén a szakmai előírások és a gyártó útmutatásai alapján kezelni kell (csiszolni, alapozni). A Schlüter-DITRA 25 leragasztása vízre kötő- vagy egyéb arra alkalmas vékonyágyas ragasztóval történhet. A Schlüter-DITRA 25 óvja az esztrichet a felülről beszivárgó nedvességtől. A kalciumszulfát esztrich érzékeny a nedvességre, így óvni kell azt a későbbi átnedvesedéstől, pl. a felületét érő nedvességtől.

Fűtőesztrich
A Schlüter-DITRA 25 a fent (cement, kalciumszulfát) említett utasítások betartásával fütőesztrichen is alkalmazható. A Schlüter-DITRA 25 használatával a burkolat már 7 nappal az elkészülte után felfűthető. 25 °C-ról indulva a bemelegítő hőmérséklet naponta legfeljebb 5 °C-kal növelhető a legfeljebb 40 °C-os használati hőmérséklet eléréséig. A Schlüter-DITRA 25 által képzett légcsatornák gyors és egyenletes hőeloszlást biztosítanak a burkolat alatt. Figyelem:

A padlófűtésekkel kapcsolatban külön felhívjuk a figyelmet a Schlüter-BEKOTEC-THERM kerámia-klímapadló-rendszerünkre. A Schlüter-DITRA 25 vékony elektromos fűtőszőnyeggel történő elválasztott padlófűtés esetén is ajánlott elválasztó rétegként. A Schlüter-DITRA 25 itt vagy a fűtőszőnyeg alá vagy fölé helyezhető. A fűtőszőnyeg fölé való helyezéssel azonban jobban működik az elválasztó funkció. Egy termékverziónk a Schlüter-DITRA- HEAT. Ez is egy burkolható feszültségmentesítő, vízszigetelő lemez, amelybe saját fűtőkábelei bepattinthatók. Így egy elektromos árammal működő padló- és faltemperálást is kapunk. Lásd ehhez a 6.4 termék-adatlapot.

Száraz esztrich
A száraz esztriches elemeknek a gyártói útmutatók szerinti szakszerű beépítését követően a Schlüter-DITRA 25 használata esetén tetszőlegesen nagy méretű csempét is lehet alkalmazni.

Falazat / különböző anyagú felületek
Téglából, mészkőből, cementkötésű falazóblokkból vagy gázbetonból készült teljes fugás falazat elvileg alkalmas a Schlüter-DITRA 25 használatára. Az egyenetlenségeket előzőleg ki kell egyenlíteni. Főleg felújítás esetén, valamint át- és ráépítésnél gyakori, hogy az alapfelület több különböző anyagból áll (vegyes falazat). Ezek az egymással határos felületen hajlamosak berepedezni. A Schlüter-DITRA 25 megakadályozza, hogy az ezáltal keletkező feszültségek és repedések átkerüljenek a burkolatba.

Gipszvakolat / -kő
A gipszalapot meg kell vizsgálni, és annak a bevett szabályok szerint száraz állapotúnak kell lennie, esetleg a felületet alapozással kellősíteni szükséges. A Schlüter-DITRA 25 felragasztása vízrekötő vagy egyéb, erre alkalmas vékonyágyazó ragasztással történhet.

Erkély / terasz
A Schlüter-DITRA 25 elválasztó rétegként semlegesíti az alap és a burkolat között az erkélyen gyakori és erős hőmérsékletváltozás miatt keletkező feszültséget. Ezen túlmenően a Schlüter-DITRA 25 a szabadba kiugró erkélyek és a földdel érintkező teraszok esetén a csempeburkolattal együtt önállóan ellátják a többrétegű vízszigetelés funkcióit (vegye figyelembe a vízszigetelésre vonatkozó útmutatásokat). Az alapot (beton, esztrich) kellő lejtéssel kell ellátni.

Ha a régi burkolat teherbírása megfelelő és rendelkezik a szükséges lejtéssel, akkor felújítás esetén a meglévő rétegszerkezet közvetlenül felhasználható alapként. Máskülönben a Schlüter-DITRA 25 felragasztása előtt el kell távolítani a meglazult részeket, és a lyukakat vagy a hiányzó lejtést erre alkalmas kész habarccsal kell pótolni. A 30 x 30 cm -nél nagyobb élhosszúságú burkoló lapoknál a Schlüter-DITRA-DRAIN alkalmazását javasoljuk (lásd a 6.2 termékismertetőt).

Tetőterasz
A lakó-, hasznos és egyéb zárt és fedett terek fölötti tetőteraszok esetében először is – a tetők vonatkozásában érvényben lévő szakmai szabályoknak megfelelően – ki kell alakítani a lapostetőt. A hőszigeteléssel ellátott lakó- és hasznos terek esetében (valamint olyan tereknél, ahol várhatóan hőmérséklet-különbség fog fellépni a bel- és a kültér között), szükség van a szabvány szerinti páragátlásra, továbbá egy felső vízszigetelésre. Adott esetben figyelembe kell venni az adott országban érvényes szabványokat és / vagy az érvényes útmutatókat. Ezen épületszerkezetet védő elsődleges vízszigetelés fölé közvetlenűl drénlemezt kell beépíteni (Schlüter-TROBA-PLUS). Erre kerül egy teherelosztó esztrich. Az esztrich felületre kell a Schlüter-DITRA 25-t ragasztani, ami további vízszigetelő réteget képez, védve a nedvességtől az alatta lévő burkolati rétegrendet. A Schlüter-DITRA 25 elválasztó rétegként semlegesíti a teraszon a gyakori és erős hőmérsékletváltozás miatt az alapfelület és a burkolat között fellépő feszültséget.

A 30 x 30 cm -nél nagyobb élhosszúságú burkoló lapoknál a Schlüter-DITRA-DRAIN alkalmazását javasoljuk (lásd a 6.2 termékismertetőt).

Szintetikus burkolatok és bevonatok
A felületnek alapvetően teherbírónak és olyan kiképzésűnek kell lennie, vagy oly módon kell kellősíteni, hogy megtapadjon rajta a megfelelő ragasztó, amibe aztán megkapaszkodhat a Schlüter-DITRA 25 fátyolszövet anyaga. Előzetesen ellenőrizni kell, hogy a ragasztó és az alapfelület, valamint a Schlüter-DITRA 25 megfelelően kapcsolódnak-e egymáshoz.

Faforgács és préselt lemez
Ezek az anyagok nedvesség hatására (erősen ingadozó levegő páratartalom esetén is) különösen nagy mértékben változtatják alakjukat. Ezért nedvesség ellen impregnált faforgács- és préselt lemezt kell használni. A lapok alapvetően beltéri fali vagy padlóalapként is használhatóak. A lapok vastagságát úgy kell megválasztani, hogy a megfelelő teherhordó szerkezettel együtt kellően formatartók legyenek. A rögzítést megfelelően kis közönként csavarozással kell biztosítani. Az illesztéseket nútféderes csatlakozással kell összeragasztani. Az egymás melletti építőelemek között kb. 10 mm-es szélfugát kell hagyni. A Schlüter-DITRA 25 semlegesíti a burkolat felé fellépő feszültséget, és emellett megakadályozza a nedvesség beszivárgását.

Hajópadló
Megfelelően teherbíró, csavarozott nútféderes csatlakozású hajópadló esetén elvileg lehetséges a kerámia burkolat lerakása. A Schlüter-DITRA 25 lerakása előtt a fapadlónak nedvességét tekintve egyensúlyban kell lennie. Ebben az esetben azonban jól bevált egy kiegészítő faforgács- vagy préselt lemez réteg alkalmazása. Az egyenetlen padlót előzőleg a megfelelő módszerrel ki kell egyenlíteni.

Öntött aszfalt aljzat
A Schlüter-DITRA 25 lehetővé teszi a kerámia-burkolatok beltérben történő elkészítését megfelelő teherbírású, norma szerinti, fűtetlen öntöttaszfalt-esztrichekre. A felületnek homokszórtnak kell lenni, vagy olyannak, hogy a Schlüter-DITRA 25 leragasztásához használt vékonyágyas ragasztóhabarcs megfelelően megtapadjon rajta.


Az ön kapcsolattartója a
Schlüter-Systems-nél:

Schlüter-Systems KG
magyarországi képviselet
Pagony u. 7/A
1124 Budapest
Telephone: + 36 1 412 0189
Fax: + 36 1 412 0190
E-mail: nagham_fadil@schlueter.de

 

image
Magyarországi képviselőnk

Kranabeth Gábor

Mobil: +36 30 456 1753

gabor_kranabeth@schlueter.de

image
Írjanak nekünk!

Van kérdésük vagy ötletük?

Fontos kiegészítő információkat

a termékeinkkel és termékverziókkal kapcsolatban itt találhatnak:

"Termékek" jelmagyarázat

A táblázatok egységes és áttekinthető kivitele érdekében a következő jelzéseket és rövidítéseket alkalmazzuk:

image image

= új termékek

= 1ves stancolás lásd a 125. oldalt    

 

Méretek:
H = magasság
L = hossz
B = szélesség


A csomagolások megjelölése:
PL = Raklap (pal.)
KV = Doboz
BV = Köteg (köt) (Amennyiben nincs másként kifejezetten feltüntetve, az összes profil tízesével kötegelve van csomagolva.)
P = Csomag (csom)
R = Tekercs (tek)
db. = Darab