logo

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Alkalmazás és funkció

A Schlüter- DITRA-DRAIN biztonságos és tartósan működő burkolható, kapillárisan passzív többrétegű drén. Kültérben a DITRA-DRAINT-t a lejtésben kialakított többrétegű burkolható vízszigetelésre, pl. Schlüter-KERDI- re vékonyágyazós csemperagasztóba fektetjük, majd erre ragasztjuk a hidegburkolatot.

A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 erős polietilén- lemezből áll, amelynek egyik oldalán mintegy 4 mm magas csonka gúla alakú bütykök vannak, amelyekre rá van kasírozva a szűrőfátyol. A kialakított bütykök egy része 2 mm magas fejreállított csonka piramisokból áll, így a lemez alsó oldalán négyzet alakú ferdefalú kamrák alakulnak ki. Ezekbe tud belekapaszkodni a vékonyágyas ragasztóhabarcs, amit 6 x 6 mm-es fogas glettvassal a burkolható szigetelésre fel kell hordani és amibe a DITRA-DRAIN teljes felületén beágyazódik. Az egymáshoz képest szorosan álló, csonkakúp alakú korongok képesek a nagy terhelésekből származó nyomást fölvenni. A ferdefalú négyzet alapú csonka piramis-formájú bütykök révén teremtődik meg a tapadás a fogadó felülethez. A Schlüter- DITRA-DRAIN 4 elsődlegesen a kisebb méretű kültéri felületeken alkalmazzák vagy beltéren is.

A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 nem deformálódó polietilén lemezből áll, amire az egyik oldalán csonkakúp alakú bütyköket alakítottak ki és mindkét oldalára polipropilén fátyolszövetet kasíroztak. A felső réteg fátyolszövet egyben tapadhóhíd a burkolhatóság és a drén tér létrehozása miatt.  Eközben az alsó oldalára kasírozott fátyolszövet pedig arra szolgál, hogy erősen megtapadjon rajta a vékonyágyas csemperagasztó, amit fogas glettvassal (ajánlott fogazás: 4 x 4 mm vagy 6 x 6 mm) kell felvinni a többrétegű burkolható vízszigetelésre és ebbe a teljes felületén kell beágyazni a DITRA-DRAIN 8-at.

A nyomóterhelhetőség max.15 t/m² lehet. A Schlüter-DITRA-DRAIN 8-at kifejezetten kültéri alkalmazásokra került kifejlesztésre. A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 és 8 polietilén lemezek emellett az adott többrétegű vízszigetelés számára egy védőréteget is alkotnak.

A funkciók és az alkalmazások összefoglalása:

a) Drén / kiszellőztetés
A kiszellőztetési funkció a hidegburkolat ragasztóhabarcsának gyors kiszáradását eredményezi. A kapillárisan-passzív vízelvezetés gondoskodik róla, hogy a burkolat fugáin leszivárgó vízet nyomás kialakulása nélkül elvezesse a lejtés irányába és megakadályozza annak visszakerülését a burkolati rétegrendbe.

b) Rétegelválasztás -feszültségmentesítés
A Schlüter-DITRA-DRAIN elválasztja a burkolatot a fogadó alapfelülettől és ezáltal a fogadó réteg és a burkolat között keletkező azon feszültségeket is kiegyenlíti, amelyek a különböző mértékű formaváltozásokból adódnak. Ugyancsak áthidalja a fogadó felületnek a feszültségek következtében keletkezett repedéseit és azok nem jelennek meg a burkolatban.


Schlüter®-DITRA-DRAIN

Feldolgozás

  1. Az olyan fogadó felületeknél, amelyekre Schlüter-DITRA-DRAIN-t kívánunk fektetni, alapvetően vizsgálni kell a sík felületet, a tapadó-képességet és az anyagok egymás közötti összeférhetőségét. A felületről a tapadást gátló részecskéket el kell távolítani. Amennyiben az egyenetlenségek kiegyenlítése, vagy magasság, illetve lejtéskiegyenlítés szükséges, akkor azt a burkolható vízszigetelés beépítése és a Schlüter-DITRA-DRAIN elhelyezése előtt kell megoldani. A szigetelésnek kellő lejtéssel kell rendelkeznie a vízelvezetés irányába.
  2. A korábban ismertetett fogadófelületre a Ditra-Drain 4 alkalmazása esetén a norma szerinti, vízrekötő vékonyágyas ragasztó kerül felhordásra 6 x 6 mm fogazású glettvassal Ditra-Drain 8 esetében a 3 x 3 mm-es vagy 4 x 4 mm-es fogazást javasoljuk. A vékonyágyas ragasztó kiválasztása, amivel a Schlüter- DITRA-DRAIN leragasztásra kerül, a fogadó felülethez kell, hogy igazodjon. A felhasználás során ha az alkalmazott járólap, oldalhossza ≥ 30 cm- , akkor elsősorban ajánljuk a gyorskötő ragasztókat és a kristályos vízmegkötésű csemperagasztókat.
  3. Az előzetesen méretre szabott Schlüter-DITRA-DRAIN lemezeket a felhordott ragasztóba ágyazzuk, és azonnal egy poliurethán simító segítségével teljes felületükön belenyomjuk a vékonyágyas ragasztóhabarcsba. A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 esetében biztosítani kell azt, hogy a fordított csonka- piramis alakú kamrák a lefektetést követően megteljenek habarccsal. A fejjel lefelé álló piramis formájú kamráknak is a fektetést követően meg kell telniük habarccsal. A ragasztó megkötési idejére figyelemmel kel l lenni . Célszerű a Schlüter- DITRA-DRAIN-t már a lefektetéskor enyhe húzással megfeszítve kiteríteni. Az egyes lemezeket ütköztetve egymás mellé tesszük és a széleken túlnyúló fátyolréteget átlapoljuk. Azoknál a vágott éleknél, ahol nem nyúlik túl a fátyolszövet pereme, az ütközés takarására rendelkezésre áll az öntapadós Schlüter-DITRA-DRAIN-STU.
  4. Annak érdekében, hogy a lefektetett Schlüter-DITRA-DRAIN sérülését, vagy az alapfelületről való leválását a munkavégzés során megakadályozzuk, ajánlatos pl. járó-pallókat lefektetni (különösen ott, ahol leginkább az anyagszállítás bonyolódik). Ugyancsak szükségesek lehetnek óvintézkedések pl. közvetlen napsugárzás esetén, vagy kültéren a csapadék miatt.
  5. Közvetlenül a Schlüter-DITRA-DRAIN leragasztása után arra a járólap vagy természetes kőburkolatok vékonyágyas eljárással közvetlenül leragaszthatók. A burkolóanyagnak messzemenőkig teljes felületen be kell ágyazódnia. A glettvas fogmélysége igazodjon a csempe paramétereihez. Vegyük figyelembe a vékonyágyas ragasztóhabarcs kötési idejét. Kültéren a vékonyágyas ragasztó- habarcsoknak és a burkolóanyagnak is, fagy- és időjárásállónak kell lenniük.
  6. A terhelhetőség után a burkolat megfelelő fugázó anyaggal kifugázható.
  7. Kültéren a szegélyek területén a nyitott drén-üreget megfelelő profillal, mint például a Schlüter-BARA-RT, vagy derékszögű talpas lemezzel el kell fedni, anélkül, hogy a drén-fugát eltömítenénk. 8. A dilatációs fugákkal, úgy mint mezőhatároló-, szegély- és csatlakozó fugákkal kapcsolatban vegyék figyelembe a jelen adatlap útmutatásait és a szokásos szakmai szabályokat.

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Anyag

A Schlüter-DITRA-DRAIN formatartó polietilén- lemez, egyik oldalán speciális bütykös struktúrával, amelynek a felső oldalára egy vízáteresztő kapilláris-passzív fátyol van felkasírozva.

A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 nyomószilárdsága max. 50 t/m². A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 formatartó polietilén lemezből áll, amire az egyik oldalán csonkagúla alakú bütyköket alakítottak ki, és mindkét oldalára polipropilén fátyolszövetet kasíroztak. A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 nyomószilárdsága max. 15 t/m².

A Schlüter-DITRA-DRAIN anyaga formatartó + 80 °C-ig. Funkcionális és anyagtulajdonságait tartósan megtartja. Az anyag nem öregszik és nem korhad. A feldolgozása során keletkező maradékok nem képeznek veszélyes hulladékot.


Schlüter®-DITRA-DRAIN

Útmutató

Útmutató
A Schlüter-DITRA-DRAIN-nel összefüggésben bedolgozásra kerülő vékonyágyas ragasztónak és a burkoló anyagnak az adott feladatra alkalmasnak és a követelményeknek megfelelőnek kell lenniük. Kültéren az anyagoknak vízállónak, fagy- és időjárásállónak kell lenniük. A természetes kőlapok és a betonlapok hajlamosak – az eltérő kiszáradásuk okán – a színeltérésekre.

A burkolatnak ez a speciális tulajdonsága a jelen termékismertetőben szereplő rétegfelépítés mellett sem zárható ki teljesen. A burkoló anyagok kiválasztásánál javasoljuk, hogy az építtető figyelmét hívják fel erre.Figyelembe kell venni, hogy a burkolat és az alapfelület között légréteg keletkezik, ami a közvetlen érintkezési felületet csökkenti.

A burkolat anyagának ki kell bírnia a várható nyomóterhelést és megfelelő vastagságúnak kell lennie. Kemény ütésektől a kerámia-burkolatokat alapvetően óvni kell. Magáncélra használt területeken és kisterhelésű üzleti/üzemi területeken a Schlüter-DITRA-DRAIN 4 esetében a járólap mérete legyen minimum 5 x 5 cm, a vastagsága pedig minimum 5 mm.

A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 esetében a járólap mérete legyen minimum 10 x 10 cm, a vastagsága pedig minimum 8 mm. A Schlüter- DITRA-DRAIN-re készülő burkolatok a rendszerből fakadóan a kemény cipővel a felületen járás során vagy kemény tárggyal történő megkopogtatáskor bizonyos üreges hangzást adnak.

A fugákban kialakuló hajszálrepedések, amelyeket a különböző hőtágulási tényezők okoznak a burkolat és a fugaanyag között, teljesen nem zárhatók ki.

A gyorsan kötő, az időjárásnak vagy a fagynak ellenálló vékonyágyas csemperagasztó alkalmazása bizonyos munkáknál előnyös lehet.

A Schlüter-DITRA-DRAIN alkalmazási területei és fogadófelületei:

Általános kérdések
Az olyan aljzatoknál, amelyekre Schlüter-DITRA-DRAIN-t kívánunk fektetni, alapvetően meg kell vizsgálni azok alkalmasságát, így a felületek egyenletességét, teherviselő képességét, tisztaságát, az anyagok egymás közötti összeférhetőséget stb. A felületről a tapadást gátló részecskéket el kell távolítani.

Az egyenetlenségek vagy a magasságkülönbségek és a lejtések kiegyenlítését még a Schlüter-DITRA-HEAT lefektetése előtt el kell végezni.

Beltérben
A beltéri alkalmazásra kizárólag a Schlüter-DITRA-DRAIN 4 alkalmas.

Cementes esztrichek
A cementes esztricheknek az érvényes előírások szerint a csempeburkolatok lerakása előtt legalább 28 napig kell kötniük, és a maradvány nedvességtartalmuk kisebb kell legyen, mint 2 térfogatszázalék.

Különösen az úsztatott esztrichek és a fűtőesztrichek hajlamosak a későbbiekben is például a terhelés következtében vagy a hőmérséklet-ingadozások miatt a deformálódásra és a repedezésre.

A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 alkalmazása során a csempéket a friss cementes esztrichre rakhatjuk le, mihelyt az járhatóvá válik. Az esztrich esetlegesen később fellépő repedés-képződéseit és deformálódását a Schlüter-DITRA-DRAIN 4 semlegesíti és nem adja át a csempeburkolatnak.

A kálcium-szulfátos esztrichek
A kálcium-szulfátos esztrich (anhidrites esztrich) a csempeburkolat fektetése során legfeljebb 0,5 térfogatszázalék maradvány- nedvességet mutathat.

A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 alkalmazása révén már kevesebb, mint 2 térfogatszázalékos maradványnedvességtől lerakható a csempeburkolat.

Amennyiben szükséges, az esztriches felületet a szakmai szabályoknak és a gyártó útmutatásának megfelelően kell kezelni (csiszolni, alapozni). A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 leragasztása vízre szilárduló, vagy más, erre alkalmas vékonyágyas habarccsal történhet. Az esztrichet a felületén elhelyezett Schlüter-DITRA-DRAIN 4 megvédi a nedvesség behatolásától.

A kálcium-szulfátos esztrichek a nedvességre érzékenyek, így az esztrichet például a további hátoldali átnedvesedéstől óvni kell.

Fűtőesztrichek
A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 alkalmazható fűtőesztrichekre is – az előbb említett útmutatások figyelembe vételével (cement, kálcium-szulfát). A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 alkalmazása esetén a burkolati konstrukció már 7 nappal az elkészülte után felfűthető. 25 °C-os hőmérsékletről kezdve az előremenő hőmérséklet naponta legfeljebb 5 °C-kal emelhető a használati, maximum 40 °C-os hőmérsékletre.

Figyelem:
A vizet keringető padlófűtésekkel kapcsolatban külön felhívjuk a figyelmet a Schlüter-BEKOTEC-THERM kerámia-klímapadló-rendszerünkre.

Az elektromos padló-/falfűtésekhez a Schlüter-DITRA-HEAT-tel egy speciális rétegelválasztó lemezt fejlesztettünk ki a rendszerünkhöz tartozó fűtőkábelek befogadására; ehhez lásd a 6.4 számú termék-adatlapot.

Száraz esztrich
A száraz esztriches elemeknek a gyártói útmutatók szerinti szakszerű beépítését követően a Schlüter-DITRA-DRAIN 4 használata esetén tetszőlegesen nagy méretű járólapot is le lehet fektetni.

Műanyag burkolatok és kenhető padlók
A felületeknek alapvetően teherbíróknak és olyan tulajdonságúaknak és olyan módon előkészítettnek kell lenniük, hogy arra tapadjon a megfelelő ragasztó, amibe a Schlüter-DITRA-DRAIN 4 teherhordó fátyolszövete bele tud ágyazódni. A ragasztónak az aljzattal és a Schlüter-DITRA-DRAIN 4-gyel való összeférhetőségét előzetesen meg kell vizsgálni.

Forgács- és furnérlapok
Ezek az anyagok a nedvesség hatására különösen komoly alakváltozásnak vannak kitéve (és a levegő erősen ingadozó nedvességtartalma miatt is). Ezért olyan forgács- és furnérlapokat használjunk, amelyeket impregnáltak a nedvesség behatolásának kivédésére. A lapok vastagságát úgy válasszuk meg, hogy a különböző teherhordó szerkezetekkel kombinálva kielégítő formatartással rendelkezzenek. A rögzítésről kellően kis távolságokban alkalmazandó csavarozással gondoskodjunk. A toldást nútféderes csatlakozással biztosítsuk és ragasztással erősítsük. A határoló építőelemekhez kb. 10 mm-es szegélyfugát alakítsunk ki.

A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 semlegesíti a burkolat irányában felmerülő feszültségeket, és emellett megakadályozza a nedvesség behatolását szigeteléssel kombinálva.

Fapallóból készült padozat
A pallókból kialakított teherbíró, csavarral rögzített nútféderes fapadlók esetén alapvetően lehetséges a közvetlen csempével történő burkolás. A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 lefektetése előtt a burkolandó fafelület mutasson egyensúlyi nedvességtartalmat.

Eddig jól bevált azonban, hogy itt is alakítsunk ki egy plusz réteget forgács- vagy furnérlemezekből. Az egyenetlen aljzatokat megfelelő beavatkozással ki kell egyenlíteni.

Öntött aszfaltos esztrichek
A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 lehetővé teszi a kerámia burkolatok lerakását a megfelelő teherbírású, a normának megfelelő, nem fűtött beltéri öntött aszfaltos esztricheknél. A felületeknek homokkal leszórtnak vagy olyan kialakításúaknak kell lenniük, hogy a vékonyágyas habarcs kellően tapadni tudjon a Schlüter-DITRA-DRAIN 4 leragasztásához.

Kültéren
A Schlüter-DITRA-DRAIN 8 kültéri alkalmazásra való, különösen lépcsőkhöz, illetve olyan nagyobb erkélyek és teraszok felületére, ahol hosszabb vízelvezetési távolságok vannak. Drén-elvezetésekhez ill. lejtésben kialakított szakaszoknál kb. 3 m hosszúságig a DITRA-DRAIN 4 is alkalmazható.

Amennyiben a burkolandó felületre nem kell szigetelés, például egy drain-beton esetében vagy földdel érintkező konstrukciónál, akkor a Schlüter-DITRA-DRAIN a vízelvezetési / kiszellőztetési, valamint rétegszétválasztási funkciókkal közvetlenül vékonyágyas habarccsal ráragasztható a felületre.

Erkélyek és teraszok
A Schlüter-DITRA-DRAIN, mint rétegelválasztó és drénlemez semlegesíti azokat a feszültségeket az aljzat és a csempeburkolat között, amelyek a balkonoknál a gyakori és erőteljes hőmérséklet-ingadozások következtében keletkeznek. Emellett a Schlüter-DITRA-DRAIN védi a többrétegű szigetelést és lehetővé teszi a burkolatnak az alulról történő kiszellőztetését és a vékonyágyas habarcsnak a gyors megkötését. A burkolható szigetelésnek, mint például a Schlüter-KERDI 200-nak (lásd a 8.1. számú termékadatlapot) – megfelelő, minimum 1,5 - 2,0 százalékos lejtéssel kell rendelkezniük.

Amennyiben a régi burkolatok még kellőképpen teherbírók és rendelkeznek a megfelelő lejtéssel is, akkor a meglévő burkolatot a felújításnál közvetlenül használható aljzatnak lehet tekinteni. Egyébként a többrétegű burkolható szigetelésnek a leragasztása előtt a nem kellő tapadású részeket el kell távolítani és a hiányzó részeket, illetve a nem létező lejtést megfelelő kész habarccsal ki kell alakítani.

Lépcsők
Kültéri lépcsők esetében a Schlüter-DITRA-DRAIN 8 alkalmas rétegelválasztó és drén-rétegként az aljzatok és a csempeburkolatok közötti feszültségek semlegesítésére, illetve a keletkezett víz elvezetésére a drén-rétegben. Emellett a Schlüter-DITRA- DRAIN 8 még védi a Schlüter-KERDI 200 típusú többrétegű burkolható szigetelést (lásd a 8.1. számú termékadatlapot) és a burkolatnak az alulról történő kiszellőztetése révén lehetővé teszi a vékonyágyas habarcsnak a gyors megszilárdulását.
A többrétegű szigetelést a lépcsőfokoknál kellő lejtéssel kell kialakítani.

Figyelmet kell fordítani arra, hogy a felragasztandó Schlüter-DITRA-DRAIN 8 ne legyen magasabban, mint a lépcsőfok felülete, hogy a rá kerülő vizet maradéktalanul képes legyen elvezetni. A toldásokat a Schlüter-DITRA-DRAIN-STU toldószalaggal kell felülragasztani. A lépcső lábánál a Schlüter-DITRA-DRAIN 4-nél keletkező drén-víznek a drén-rétegben el kell tudni szivárogni, vagy a vízelvezetésen keresztül el kell vezetni. A lépcsők szabadon álló szegélyeinél a drén-rétegben az 5 cm széles 9 mm vastag Schlüter-KERDI-BOARD csíkot lehet leragasztani (lásd a 12.1. számú termék-adatlapot), illetve az aljzatra egy megfelelő vízzáró, illetve a víz átfolyását megakadályozó csempecsíkot kell ragasztani Schlüter-KERDI-COLL-L-lel (lásd a 8.4. számú termékadatlapot).

Élvédőként – különösen akkor, ha kis vastagságú burkolóanyagról van szó –, illetve a csúszásbiztosság fokozására azt ajánljuk, hogy a lépcsőfokoknak az elülső részénél alkalmazzanak megfelelő lépcsőprofilokat (például Schlüter-TREP-TE).

Tetőteraszok
A lakó-, hasznos és egyéb zárt és fedett terek fölötti tetőteraszok esetében először is – a tetők vonatkozásában érvényben lévő szakmai szabályoknak megfelelően – ki kell alakítani a szabványos egyenes rétegrendű lapostetőt.

A hőszigeteléssel ellátott lakó- és hasznos terek esetében (valamint olyan tereknél, ahol várhatóan hőmérséklet-különbség fog fellépni a bel- és a kültér között), szükség van a szabvány szerinti párazárásra, továbbá egy felső vízszigetelésre. Adott esetben figyelembe kell venni az adott országban érvényes szabványokat és / vagy az érvényes útmutatókat. A felső szigetelő lemez fölé drénrétegként (például Schlüter-TROBA-t, vagy Schlüter-TROBA-PLUS-t, lásd a 7.1 és a 7.2 termékadatlapokat) kell elhelyezni. E fölé teherelosztó rétegként esztrichnek kell kerülnie.

Az esztrich felületére a csempeburkolathoz rétegelválasztó és alulról kiszellőztető rétegként és a nedvesség elleni védelemként Schlüter-DITRA-DRAIN-t kell ragasztani. A Schlüter-DITRA-DRAIN mint rétegelválasztó és drénlemez semlegesíti azokat a feszültségeket az aljzat és a csempeburkolat között, amelyek a balkonoknál a gyakori és erőteljes hőmérséklet-ingadozások következtében keletkeznek.


Schlüter®-DITRA-DRAIN

Termékek


Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

A Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 speciális nagy vízelvezető kapacitású bütykös struktúrájú burkolható polietilén drainlemez. Különlegessége, hogy mivel alsó oldalán is fátyolszövettel kasírozott ezért leragasztható az aljzatra, ugyanakkor felső oldala pedig közvetlenűl burkolható rákasírozott speciális szűrőfátyol miatt. A Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 univerzális alap járólapokhoz, rétegelválasztóként és tartósan kapillárisan passzív többrétegű drénlemezként kiszellőztető funkcióval.

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8


Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

A Schlüter-DITRA-DRAIN 4 egy polietilénből készült, formatartó, vékony, burkolható drénlemez, melynek az alsó oldala speciális korongmintás, a felső oldala pedig polipropilén szűrőfátyollal kasírozott, amely egyben tapadóhídként is szolgál. Ezáltal a nagyméretű burkolólapoknak is univerzális alapként szolgál, mivel azonnal kiszellőzteti a csemperagasztót a burkolat alatt. A későbbi, a fugákon leszivárgó csapadékot elvezeti a lejtés irányába. Elválasztó rétegként, és tartósan működő passzív kapillaritású drénrétegként alkalmazható.

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4


Schlüter-DITRA-DRAIN 8


Schlüter®-DITRA-DRAIN

Letöltés


Schlüter®-DITRA-DRAIN

Gyakori kérdések

Fűtő-esztrich

Hogyan járjunk el, ha a padlófűtés esztrich-rétegét fel akarjuk fűteni?

Válasz megjelenítése

A Schlüter®-DITRA valamint Schlüter®-DITRA-DRAIN rétegelválasztó lemez lehetővé teszik, hogy a szőnyeg és a csempeburkolatot is a fel nem fűtött esztrichre rakjuk le. Ezt majd csak a burkolat elkészültét követő hét nap elteltével, a ‏‏‏hőmérsékletet naponta 5°K-kal emelve a fűtjük fel a szükséges fűtési hőmérsékletre.  Az egyébként szükséges felfűtés, és a kapcsolódó területekkel való egyeztetés itt elmaradhat.   A padlófűtésekkel kapcsolatban külön felhívjuk a figyelmet a Schlüter®-BEKOTEC-THERM kerámia-klímapadlónkra.

Közép-ágy

Közép-ágy kialakításánál használhatunk-e a kültérbe Schlüter®-DITRA-DRAIN-t?

Válasz megjelenítése

A burkolatok legfeljebb 4 mm-es egyenetlensége esetén a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 vagy 8 közép-ágyasan alkalmazható.

Tágulási fugák

Az aljzatból adódó tágulási fugákat el lehet-e fedni Schlüter®-DITRA-tel, illetve Schlüter®-DITRA-DRAIN-nel?

Válasz megjelenítése

Nem, az aljzatból adódó tágulási fugaprofilokat mindig tovább kell vinni.

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Videók

Itt található az összes video a termékekről.

 


Nagyméretű csempék lerakása réteg-elválasztással ás csatlakozó profillal
Balkon rétegfelépítés: Csempeburkolat lerakása drénnel, vízszigetelés és rétegelválasztás
Az ön kapcsolattartója a <br>Schlüter-Systems-nél:

Schlüter-Systems KG
magyarországi képviselet
Pagony u. 7/A
1124 Budapest
Telephone: + 36 1 412 0189
E-mail: nagham_fadil@schlueter.de

 

Magyarországi képviselőnk

Kranabeth Gábor

Mobil: +36 30 456 1753

gabor_kranabeth@schlueter.de

image
Írjanak nekünk!

Van kérdésük vagy ötletük?

Fontos kiegészítő információkat

a termékeinkkel és termékverziókkal kapcsolatban itt találhatnak:

"Termékek" jelmagyarázat

A táblázatok egységes és áttekinthető kivitele érdekében a következő jelzéseket és rövidítéseket alkalmazzuk:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= 1ves stancolás lásd a 125. oldalt    

 

Méretek:
H = magasság
L = hossz
B = szélesség


A csomagolások megjelölése:
PL = Raklap (pal.)
KV = Doboz
BV = Köteg (köt) (Amennyiben nincs másként kifejezetten feltüntetve, az összes profil tízesével kötegelve van csomagolva.)
P = Csomag (csom)
R = Tekercs (tek)
db. = Darab