logo

Schlüter®-DITRA 25

Alkalmazás és funkció

A Schlüter-DITRA 25 ferde falú, négyzet alakú, fecskefarok formájú mélyedésekkel ellátott, tapadóhídként teherelosztó fátyolszövettel kasírozott polietilén lemez. 

A Schlüter-DITRA 25 burkolólapokhoz történő használata esetén szigetelésként, a hátoldali nedvesség páranyomását kiegyenlítő rétegként és problematikus aljzatoknál elválasztó rétegként működik. 

Az alapfelületnek egyenletesen síknak és teherbírónak kell lennie. A Schlüter-DITRA 25 leragasztásához az aljzathoz igazodó vékonyágyas ragasztót (3 x 3 mm vagy 4 x 4 mm ajánlott) kell fogas glettvassal felvinni. Ebbe kell a hátoldali fátyolréteggel ellátott Schlüter-DITRA 25-t teljes felületén beleragasztani. Ennek során a fátyol mechanikusan megkapaszkodik a ragasztóban. Az eljárás során figyelembe kell venni a ragasztási időt. 

A burkolólapot az érvényes előírásnak megfelelően, szakszerűen, vékonyágyazó ragasztással kell közvetlenül a Schlüter-DITRA 25-ra lerakni. Ennek során a vékonyágyazó ragasztó berögzül a Schlüter- DITRA 25 lemez négyzetalakú, ferde falú mélyedéseiben. 

A funkciók összefoglalása: 

a) Feszültségmentesítés -rétegválasztás
A Schlüter-DITRA 25 elválasztja a burkolatot az aljzattól, és ezzel semlegesíti az aljzat és a burkolólap között az eltérő alakváltások miatt fellépő feszültséget. Áthidalja az aljzatban a feszültség miatt kialakult repedéseket, így ezek nem terjednek át a burkolólapra. 

b) Vízszigetelés
A Schlüter-DITRA 25 vízszigetelő, viszonylag magas páranyomás álló erős polietilén lemez. A Schlüter-DITRA 25 lemez szakszerű beépítésével az illesztéseknél és a beépített elemek csatlakozásainál tanúsítvánnyal rendelkező többrétegű szigetelés alakítható ki a csempeburkolattal.

A Schlüter-DITRA 25 a Németországban érvényben lévő 18531-5*, valamint 18534 számú szigetelési szabványoknak megfelelően alkalmazható.

Vízterhelési osztályok: W0-I-től W3-I-ig A Schlüter-DITRA 25 ezen felül rendelkezik az Általános Építésfelügyeleti Vizsgálati Bizonyítvánnyal (abP). Nedvesség-igénybevételi osztályok a ZDB szerint: 0-tól B0-ig, valamint A és C. 

A Schlüter-DITRA 25 ezáltal óvja az alsó hordszerkezetet a behatoló nedvesség, valamint az agresszív anyagok okozta károsodástól.

Az olyan területekhez, amelyeknél elvárás, hogy CE-konform módon vagy az építés- felügyeleti vizsgabizonyítványnak (abP) megfelelően dolgozzanak, csak a rendszerben bevizsgált vékonyágyas habarcsot alkalmazzunk. A vékonyágyas habarcsokról és a megfelelő vizsgabizonyítványokról az ennek az adatlapnak az alján megadott címen érdeklődhet. 

A Schlüter-DITRA 25 ezáltal óvja az alsó hordszerkezetet a behatoló nedvesség, valamint az agresszív anyagok okozta károsodástól. 

c) Páranyomás kiegyenlítése
A Schlüter-DITRA 25 a bordák alján nyitva maradó légcsatornák által lehetővé teszi a páranyomás kiegyenlítését visszamaradó nedvesség esetén is. 

d) Terheléseloszlás (Terhelés - elvezetés)
A Schlüter-DITRA 25-tel a padlón lerakott csempe mérete legalább 5 x 5 cm és a vastagsága legalább 5,5 mm legyen. A Schlüter-DITRA 25 a ragasztóval feltöltött négyzet alakú mélyedések alján keresztül közvetlenül az aljzatra vezeti le a közlekedés által a burkolatra nehezedő terhelést. Ezáltal a Schlüter-DITRA 25-ra fektetett csempeburkolatok nagy teherbírásúak. Nagy forgalmi terhelés esetén (például vállalkozási területeken), valamint várhatóan nagy pontszerű terhelés esetén (például hangverseny-zongora, villástargonca, polcrendszerek) a járólapokat a mindenkori alkalmazásnak megfelelő vastagságban és teherbírással kell megválasztani. A Németországban érvényes „Nagy mechanikai terhelést elviselő kerámia padlóburkolatok“ című ZDB-útmutatót és a burkolólap terhelhetőségét figyelembe kell venni. 

A nagy terhelésnek kitett területeken a burkolólapokat teljes felületükön be kell ágyazni. Figyelembe kell venni, hogy a Schlüter-DITRA 25 érintkező felülete az összfelület kb. 50 %-t teszi ki. Magas pontszerű terhelés esetén a nyomásellenállás megfelelő mértékben csökkenhet. Kerámiapadló esetén kerülni kell a kemény tárgyak okozta ütést. 

e) Tapadás
A Schlüter-DITRA 25 fátyolszövetének az aljzatra felhordott vékonyágyas habarcsba való beágyazódása révén, illetve a vékonyágyas habarcsnak a ferdefalú mélyedésekbe való mechanikus belekapaszkodása révén jó tapadást létesít az aljzathoz. A Schlüter-DITRA 25 így falon és padlón is alkalmazható. Falburkolat esetében kiegészítésképpen tárcsás dűbel használandó.


Schlüter®-DITRA 25

Feldolgozás

  1. Az alapnak mentesnek kell lennie a tapadást gátló elemektől, teherbírónak és simának kell lennie. Az esetleges kiegyenlítési munkálatokat a Schlüter-DITRA 25 lerakása előtt el kell végezni. 
  2. Azt a ragasztót, amivel a Schlüter-DITRA 25-öt leragasztjuk, az aljzat milyensége szerint kell megválasztani. A ragasztónak a felülethez kell tapadnia, és mechanikusan bele kell kapaszkodnia a Schlüter-DITRA 25 fátyolrétegébe. A legtöbb burkolandó felületnél vízre kötő vékonyágyas habarcs alkalmazható. Ennél előnyös, a vékonyágyas habarcsot folyóságyas sűrűségre bekeverni. Adott esetben szükséges az anyagok összeférhetetlenségének vizsgálata. A 30 cm vagy ennél nagyobb élméretű burkolóanyagok használatakor azt javasoljuk, hogy a habarcs gyors megszilárdulása és kiszáradása érdekében kristályos vízmegkötésű csemperagasztót alkalmazzanak.
  3. A vékonyágyazós csemperagasztót fogas glettvassal vigyük fel az alapfelületre (3 x 3 mm vagy 4 x 4 mm-es fogazásút ajánlunk, ragasztó-igény kb. 1,5 kg/m²). 
  4. Az előzőleg méretre vágott Schlüter-DITRA 25 lemezeket a hordozó fátyolszövettel lefelé a teljes felületén be kell ágyazni a felvitt ragasztóba és sárga PUR simítóval vagy nyomó hengerrel azonnal, egy irányba nyomva bele kell nyomni a ragasztóba. Ügyelni kell a ragasztási időre. Célszerű a Schlüter-DITRA 25-t már lefektetéskor pontosan eligazítani, és enyhén húzva, kifeszítve lefektetni. Többek között az excentercsiszoló is kiválóan alkalmas erre a célra. A munka megkönnyítése érdekében célszerű egy másik személy segítségét kérni. Az egyes lemezeket egymáshoz ütköztetve fektetjük.

    A könnyebb beépítés érdekében célszerű egy segítő személy bevonása. A szőnyegeket, illetve lemezeket hézagmentesen ütköztetve fektetjük egymás mellé. Figyelem: Ha a Schlüter-DITRA 25-t csak rétegelválasztóként használjuk, az illesztéseket és a csatlakozásokat nem szükséges Schlüter-KERDI szalaggal felülragasztani. Ha szigetelésként használjuk, akkor a szigetelésre vonatkozó utasításokat kell figyelembe venni. 
  5. A lefektetett Schlüter-DITRA 25 károsodásának vagy az alapfelületről való leválásának elkerülése érdekében azt ajánljuk, hogy pl. járódeszkák lefektetésével (főként az anyagszállítás fő útvonalán) óvjuk azt a mechanikus túlterheléstől. Kültéren ugyanígy szükség lehet a napfénytől és a csapadéktól való megóvásra. Vékonyágyas ragasztóhabarcs felvitele előtt el kell távolítani a lemez mélyedéseiben felgyülemlett vizet pl. vizesporszívóval. 
  6. Közvetlenül a Schlüter-DITRA 25 lemez leragasztását követően vékonyágyazós ragasztással le lehet rakni a burkolatot. Szükséges hogy egy munkamenetben a feszültségmentesítő lemez négyzetes mélyedéseit a fogas glettvas síma élével kitöltsük (a ragasztó-igény kb. 1,5 kg/m²) majd további a vékonyágyazós csemperagasztó felvitelével a glettvas fogazott élével azt megbarázdáljuk. A glettvas fogainak a mélysége igazodjon a csempe méretéhez. Ügyeljen a ragasztó száradási idejére. Ehhez a burkolat típusához igazodó ragasztót kell használni. Célszerű egy munkafázisban a fogas glettvas sima oldalával felhordott ragasztóval kitölteni a négyzet alakú mélyedéseket, majd rögtön a glettvasat megfordítva, a fogazott oldalával felhordani újabb adag vékonyágyas ragasztót. A burkolólap hátoldalát is megkenve teljes felületen beágyazzuk a ragasztóba. Ez különösen a nagy terhelésnek kitett felületek, illetve kültéri burkolás esetén nagyon fontos előírás, melyet be kell tartani. A glettvas fogmélységét össze kell hangolni a burkolólap méretével. Figyelembe kell venni a vékonyágyazós ragasztó kötési idejét.
  7. Mezőelhatároló, szél- és csatlakozó fugaként használt dilatációs hézagoknál az ezen az adatlapon szereplő utasításokra és a szakma bevett szabályaira tekintettel kell lenni.

Schlüter®-DITRA 25

Anyag/ Vízszigetelés

Schlüter-DITRA 25 ferde falú, négyzet alakú, fecskefarok formájú mélyedésekkel ellátott polietilén lemez. Hátoldala tapadóhídként szolgáló fátyolszövettel borított. A bordaszerkezeten mért vastagság kb. 3 mm.

A polietilén hosszútávon nem UV álló, ezért a tárolás során óvni kell a káros napsugárzástól.

Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek

A Schlüter-DITRA 25 nem korhad el, rugalmas és áthidalja a repedéseket. Ezen kívül a legmesszebbmenőkig ellenáll a vizes oldatoknak, sóknak, savaknak és lúgoknak, sok szerves oldószernek, az alkoholnak és az olajoknak.

A várható koncentráció, hőmérséklet és a behatás időtartamának megadásával külön kell vizsgálni az objektum-specifikus ellenállást. A párafékezés viszonylag magas fokú. Az anyag fiziológiai szempontból ártalmatlan.

A Schlüter-DITRA 25-t számos különböző felhasználási területen alkalmazzák. Az adott esetre vonatkozó vegyi vagy mechanikai terhelés esetén való alkalmazást konkrét esetenként kell tisztázni. Az alábbiakban csak néhány általános útmutatással szolgálunk. A Schlüter-DITRA 25-ra fektetett burkolat rendszertől függően üresen kongó hangot adhat ki, ha kemény talpú cipőben járnak rajta, vagy ha egy kemény tárggyal megütögetik

Vízszigetelés Schlüter-DITRA 25-el

A lemez-illesztések és a beépített elemek csatlakozásainak, valamint a felmenő épületelemek Schlüter-DITRA 25 lemezzel történő gondos szigetelése révén tanúsítvánnyal rendelkező többrétegű szigetelés alakítható ki a csempeburkolattal. A Schlüter-DITRA 25 a Németországban érvényben lévő 18531-5, valamint 18534 számú szigetelési szabványoknak megfelelően alkalmazható. Vízterhelési osztályok: W0-I-től W3-I-ig. A Schlüter-DITRA 25 ezen felül rendelkezik az Általános Építésfelügyeleti Vizsgálati Bizonyítvánnyal (abP).

Nedvesség-igénybevételi osztályok a ZDB szerint: 0-tól B0-ig, valamint A és C.

A Schlüter-DITRA 25 az ETAG 022 (többrétegű szigetelés) szerint rendelkezik európai engedéllyel (ETA = European Technical Assessment) és CE tanúsítvánnyal.

Az olyan területekhez, amelyeknél elvárás, hogy CE-konform módon vagy az építés- felügyeleti vizsgabizonyítványnak (abP) megfelelően dolgozzanak, csak a rendszerben bevizsgált vékonyágyas habarcsot alkalmazzunk. A vékonyágyas habarcsokról és a megfelelő vizsgabizonyítványokról az ennek az adatlapnak az alján megadott címen érdeklődhet.

A "B" nedvességi oszályba tartozó területeken, mit pl. a medencéknél javasolt a Schlüter-KERDI-KEBA toldó-szigetelő szalag használata (lásd 8.1-es adatlap Schlüter-KERDI). 

A Schlüter-DITRA 25 ezáltal védi az alapot a beszivárgó nedvességtől és az agresszív anyagoktól.

Toldás esetén a lemezek illesztésénél az illeszkedő területeket a Schlüter-KERDICOLL- L vízszigetelő ragasztóval kenjük át, és a toldás teljes hosszúságában ragasszuk rá a legalább 12,5 cm-es Schlüter-KERDI toldó-szalagot.

Padló és falcsatlakozások szigeteléséhez a Schlüter-KERDI szalagot a padlón a Schlüter-DITRA 25-n és a falon, közvetlenül azok felületére kell megfelelő szélességben a szigetelő ragasztóval felragasztani.

A toldó-szigetelő szalagok legalább 5 cm szélesen fedjék át egymást.

A meglévő beépített elemekhez, pl. ajtóelemek, ablakelemek és fémből, fából vagy műanyagból készült erkélyszegély-profilokhoz való illesztés is kialakítható a funkciónak megfelelően a Schlüter-KERDI szalaggal. Ehhez először fel kell vinni a Schlüter-KERDI- FIX-t a beépített elemek felületére. A Kerdi-szalagot ráragasztani az adott elemre, majd a szalag fenmaradó szélessége mentén a Schlüter-KERDI-COLL-L lal a szalagot teljes felületén ragasszuk rá a Schlüter-DITRA 25-ra. Ellenőrizni kell, hogy a Schlüter-KERDI-FIX összefér-e az adott beépített elem anyagával.

A meglévő dilatációs fugáknál vagy építményelemeket elválasztó fugáknál el kell vágni a Schlüter-DITRA 25-t és az illesztéseknél a rugalmas Schlüter-KERDI-FLEX-szel kell átragasztani.

Rugalmas szegélylezáráskor is Schlüter-KERDI- FLEX-t kell alkalmazni. Alternatívaként itt Schlüter-KERDI szalagot is használhatunk, ha megfelelő hurkot alakítunk ki.

Tanács a padló vízmentesítéséhez:

A Schlüter-KERDI-DRAIN pontszerű padlóösszefolyóval és a Schlüter-KERDI- LINE vonalmenti folyókával mint speciális vízelvezetést fejlesztettünk ki a burkolható vízszigetelések csatlakozásaihoz. A Schlüter-DITRA 25 ilyenkor a Schlüter-KERDI mandzsettákkal gyorsan és biztonságosan beépíthető.


Schlüter®-DITRA 25

Útmutató

A Schlüter-DITRA 25-el együtt alkalmazott vékonyágyazó ragasztónak és a burkolóanyagnak alkalmasnak kell lennie az adott felhasználási területre, és meg kell felelnie a követelményeknek. 

Kültéri alkalmazás esetén az anyagoknak víz-, fagy és időjárásállónak kell lenniük. A sztenderd vékonyágyazós csemperagasztó használatánál a hozzávetőleges anyagigény 

- DITRA 25 ragasztásakor kb. 1,5 kg/m², 
- a négyzetes mélyedések kiegyenlítéséhez kb. 1,5 kg/m². 

Ezek az értékek a felhasznált anyag és az építési helyszín adottságainak a függvényében ettől eltérhetnek. 
A nedvességre érzékeny burkolatok (pl. természetes kő vagy műgyantakötésű lapok) lerakása során és a visszamaradó nedvesség okozta páranyomás miatt (pl. friss esztrichből) a Schlüter-DITRA 25 -t szigetelésként kell kialakítani. 
Schlüter-DITRA 25 kültéri felhasználása során védőeljárások válhatnak szükségessé, mint például az árnyékolás a közvetlen napsugárzás ellen. 

Gyorsan kötő vékonyágyazó ragasztó bizonyos munkáknál előnyős lehet. Anyagszállításhoz használt közlekedők esetén a Schlüter-DITRA 25 megóvása érdekében járódeszkákat kell letenni.


Schlüter®-DITRA 25


Schlüter-DITRA


Schlüter®-DITRA 25

Videók

Itt található az összes video a termékekről.

 


Csempék lerakási ipari padlókra: Biztonságosan a Schlüter®-DITRA 25 alkalmazásával
Rekord: 240 m2 padlófűtés lerakása 3,5 nap alatt!Schlüter®-DITRA 25

Lehetséges alapfelületek a Schlüter®-DITRA 25-hoz

Az olyan aljzatoknál, amelyekre Schlüter-DITRA 25-öt kívánunk fektetni, alapvetően meg kell vizsgálni az alkalmasságot, így a felületet egyenletességét, teherviselő képességét, tisztaságát, az anyagok egymás közötti összeférhetőségét, stb. A felületről a tapadást gátló részecskéket el kell távolítani. Az egyenetlenségek, illetve a magasságvagy lejtésbeli eltérés kiegyenlítésének a Schlüter-DITRA 25 lerakását megelőzően kell megtörténnie.

Beton

A beton a zsugorodás által hosszas alakváltozáson megy át. Beton és feszített beton esetén a meghajlás plusz feszültséget is okozhat. A Schlüter-DITRA 25 alkalmazása révén a keletkező feszültségeket a beton és a csempeburkolat között (a padlón és a falon) kioltódnak, így a csempeburkolat közvetlenül a beton kellő szilárdságának elnyerését követően lerakható.

Megjegyzések a dilatációs fugához:

A Schlüter-DITRA 25 -t a meglévő dilatációs fugák fölött szét kell vágni. Ha a Schlüter-DITRA 25-t szigetelésként használjuk, az illesztéseket a rugalmas Schlüter-KERDI- FLEX folytonosító szalaggal kell felülragasztani.

A hatályos előírások értelmében a dilatációs fugákat át kell vezetni a hidegburkolatba is. A nagy burkolt felületeket ezen kívül a hatályos előírásoknak megfelelően a Schlüter-DITRA 25 vízszigetelő lemez felületén mezőkre kell osztani. Kültéren (erkélyen és teraszon) a mezők oldalhossza nem lehet hosszabb 3 m-nél.

A hordozó konstrukciótól függően azonban lehet, hogy még kisebb mezőkre kell bontani a felületet. Itt utalunk a különböző Schlüter-DILEX profiltípusok használatára. Az épületelemeket elválasztó fugák fölött a várható mozgás függvényében a megfelelő profilt, mint például a Schlüter-DILEX-BT-t vagy Schlüter-DILEX-KSBT-t kell alkalmazni. A burkolat szegélyén, pl. a felmenő épületelemeken, vagy falcsatlakozáson gondoskodni kell a feszültségmentességről. A szegély- és csatlakozó fugáknak meg kell felelniük a rájuk vonatkozó szakmai előírásoknak, és megfelelően méretezetteknek kell lenniük, hogy kizárható legyen a feszülés. Itt utalunk a különböző Schlüter-DILEX sorozatú profilok alkalmazására.

A Schlüter-DITRA 25 felveszi a beton és a burkolat között keletkező feszültséget, így a burkolólapok lerakására már közvetlenül azután is sor kerülhet, hogy a beton járhatóvá válik.

Cementes habarcsok

A Schlüter-DITRA 25 alkalmazásával a csempeburkolatot közvetlenül a friss cementhabarcsra rakhatjuk, mihelyt járhatóvá válik. A cementesztrichet az érvényes szabályok értelmében legalább 28 nappal a burkolólapok lerakása előtt kell kialakítani, és a vísszamaradó nedvességtartalom nem haladhatja meg a 2 CM-% -t. Különösen az úsztatottés a fűtőesztrichek azonban hajlamosak arra, hogy később is, pl. terhelés, vagy hőmérsékletváltozás hatására deformálódjanak és megrepedjenek.

Az esztrich esetlegesen később fellépő repedés-képződéseit és deformálódását a DITRA 25 neutralizálja és nem adja át a csempeburkolatnak.

Kalciumszulfát esztrich

A kalciumszulfát esztrich (gipszes esztrich) az érvényes előírások szerint burkoláskor csak legfeljebb 0,5 CM-% maradvány nedvességet tartalmazhat. A Schlüter-DITRA 25 alkalmazásával már 2 térfogatszázaléknál kevesebb nedvesség esetén is lehet az ilyen aljzatokon burkolni.

Az esztrich felületét szükség esetén a szakmai előírások és a gyártó útmutatásai alapján kezelni kell (csiszolni, alapozni). A Schlüter-DITRA 25 leragasztása vízre kötő- vagy egyéb arra alkalmas vékonyágyas ragasztóval történhet. A Schlüter-DITRA 25 óvja az esztrichet a felülről beszivárgó nedvességtől. A kalciumszulfát esztrich érzékeny a nedvességre, így óvni kell azt a későbbi átnedvesedéstől, pl. a felületét érő nedvességtől.

Fűtőesztrich

Schlüter-DITRA 25 a fent (cement, kalciumszulfát) említett utasítások betartásával fütőesztrichen is alkalmazható. A Schlüter-DITRA 25 használatával a burkolat már 7 nappal az elkészülte után felfűthető. 25 °C-ról indulva a bemelegítő hőmérséklet naponta legfeljebb 5 °C-kal növelhető a legfeljebb 40 °C-os használati hőmérséklet eléréséig. A Schlüter-DITRA 25 által képzett légcsatornák gyors és egyenletes hőeloszlást biztosítanak a burkolat alatt. 

Figyelem: A padlófűtésekkel kapcsolatban külön felhívjuk a figyelmet a Schlüter-BEKOTEC-THERM kerámia-klímapadló-rendszerünkre. A Schlüter-DITRA 25 vékony elektromos fűtőszőnyeggel történő elválasztott padlófűtés esetén is ajánlott elválasztó rétegként. A Schlüter-DITRA 25 itt vagy a fűtőszőnyeg alá vagy fölé helyezhető. A fűtőszőnyeg fölé való helyezéssel azonban jobban működik az elválasztó funkció. Egy termékverziónk a Schlüter-DITRA- HEAT. Ez is egy burkolható feszültségmentesítő, vízszigetelő lemez, amelybe saját fűtőkábelei bepattinthatók. Így egy elektromos árammal működő padló- és faltemperálást is kapunk. Lásd ehhez a 6.4 termék-adatlapot.

Száraz esztrich

A száraz esztriches elemeknek a gyártói útmutatók szerinti szakszerű beépítését követően a Schlüter-DITRA 25 használata esetén tetszőlegesen nagy méretű csempét is lehet alkalmazni.

Falazat / különböző anyagú felületek

Téglából, mészkőből, cementkötésű falazóblokkból vagy gázbetonból készült teljes fugás falazat elvileg alkalmas a Schlüter-DITRA 25 használatára. Az egyenetlenségeket előzőleg ki kell egyenlíteni. Főleg felújítás esetén, valamint át- és ráépítésnél gyakori, hogy az alapfelület több különböző anyagból áll (vegyes falazat). Ezek az egymással határos felületen hajlamosak berepedezni. A Schlüter-DITRA 25 megakadályozza, hogy az ezáltal keletkező feszültségek és repedések átkerüljenek a burkolatba.

Gipszvakolat / -kő

A gipszalapot meg kell vizsgálni, és annak a bevett szabályok szerint száraz állapotúnak kell lennie, esetleg a felületet alapozással kellősíteni szükséges. A Schlüter-DITRA 25 felragasztása vízrekötő vagy egyéb, erre alkalmas vékonyágyazó ragasztással történhet.

Erkély / terasz

A Schlüter-DITRA 25 elválasztó rétegként semlegesíti az alap és a burkolat között az erkélyen gyakori és erős hőmérsékletváltozás miatt keletkező feszültséget. Ezen túlmenően a Schlüter-DITRA 25 a szabadba kiugró erkélyek és a földdel érintkező teraszok esetén a csempeburkolattal együtt önállóan ellátják a többrétegű vízszigetelés funkcióit (vegye figyelembe a vízszigetelésre vonatkozó útmutatásokat). Az alapot (beton, esztrich) kellő lejtéssel kell ellátni.

Ha a régi burkolat teherbírása megfelelő és rendelkezik a szükséges lejtéssel, akkor felújítás esetén a meglévő rétegszerkezet közvetlenül felhasználható alapként. Máskülönben a Schlüter-DITRA 25 felragasztása előtt el kell távolítani a meglazult részeket, és a lyukakat vagy a hiányzó lejtést erre alkalmas kész habarccsal kell pótolni.

30 x 30 cm -nél nagyobb élhosszúságú burkoló lapoknál a Schlüter-DITRA-DRAIN alkalmazását javasoljuk (lásd a 6.2 termékismertetőt).

Tetőterasz

A lakó-, hasznos és egyéb zárt és fedett terek fölötti tetőteraszok esetében először is – a tetők vonatkozásában érvényben lévő szakmai szabályoknak megfelelően – ki kell alakítani a lapostetőt. A hőszigeteléssel ellátott lakó- és hasznos terek esetében (valamint olyan tereknél, ahol várhatóan hőmérséklet-különbség fog fellépni a bel- és a kültér között), szükség van a szabvány szerinti páragátlásra, továbbá egy felső vízszigetelésre. Adott esetben figyelembe kell venni az adott országban érvényes szabványokat és / vagy az érvényes útmutatókat. Ezen épületszerkezetet védő elsődleges vízszigetelés fölé közvetlenűl drénlemezt kell beépíteni (Schlüter-TROBA-PLUS). Erre kerül egy teherelosztó esztrich. Az esztrich felületre kell a Schlüter-DITRA 25-t ragasztani, ami további vízszigetelő réteget képez, védve a nedvességtől az alatta lévő burkolati rétegrendet. A Schlüter-DITRA 25 elválasztó rétegként semlegesíti a teraszon a gyakori és erős hőmérsékletváltozás miatt az alapfelület és a burkolat között fellépő feszültséget. 

A 30 x 30 cm -nél nagyobb élhosszúságú burkoló lapoknál a Schlüter-DITRA-DRAIN alkalmazását javasoljuk (lásd a 6.2 termékismertetőt).

Szintetikus burkolatok és bevonatok

A felületnek alapvetően teherbírónak és olyan kiképzésűnek kell lennie, vagy oly módon kell kellősíteni, hogy megtapadjon rajta a megfelelő ragasztó, amibe aztán megkapaszkodhat a Schlüter-DITRA 25 fátyolszövet anyaga. Előzetesen ellenőrizni kell, hogy a ragasztó és az alapfelület, valamint a Schlüter-DITRA 25 megfelelően kapcsolódnak-e egymáshoz.

Faforgács és préselt lemez

Ezek az anyagok nedvesség hatására (erősen ingadozó levegő páratartalom esetén is) különösen nagy mértékben változtatják alakjukat. Ezért nedvesség ellen impregnált faforgács- és préselt lemezt kell használni. A lapok alapvetően beltéri fali vagy padlóalapként is használhatóak. A lapok vastagságát úgy kell megválasztani, hogy a megfelelő teherhordó szerkezettel együtt kellően formatartók legyenek. A rögzítést megfelelően kis közönként csavarozással kell biztosítani. Az illesztéseket nútféderes csatlakozással kell összeragasztani. Az egymás melletti építőelemek között kb. 10 mm-es szélfugát kell hagyni. A Schlüter-DITRA 25 semlegesíti a burkolat felé fellépő feszültséget, és emellett megakadályozza a nedvesség beszivárgását.

Hajópadló

Megfelelően teherbíró, csavarozott nútféderes csatlakozású hajópadló esetén elvileg lehetséges a kerámia burkolat lerakása. A Schlüter-DITRA 25 lerakása előtt a fapadlónak nedvességét tekintve egyensúlyban kell lennie. Ebben az esetben azonban jól bevált egy kiegészítő faforgács- vagy préselt lemez réteg alkalmazása. Az egyenetlen padlót előzőleg a megfelelő módszerrel ki kell egyenlíteni.

Öntött aszfalt aljzat

A Schlüter-DITRA 25 lehetővé teszi a kerámia-burkolatok beltérben történő elkészítését megfelelő teherbírású, norma szerinti, fűtetlen öntöttaszfalt-esztrichekre. A felületnek homokszórtnak kell lenni, vagy olyannak, hogy a Schlüter-DITRA 25 leragasztásához használt vékonyágyas ragasztóhabarcs megfelelően megtapadjon rajta.


Schlüter®-DITRA 25

Letöltés


Schlüter®-DITRA 25

Gyakori kérdések

Fűtő-esztrich

Hogyan járjunk el, ha a padlófűtés esztrich-rétegét fel akarjuk fűteni?

Válasz megjelenítése

A Schlüter®-DITRA 25 valamint Schlüter®-DITRA-DRAIN rétegelválasztó lemez lehetővé teszik, hogy a szőnyeg és a csempeburkolatot is a fel nem fűtött esztrichre rakjuk le. Ezt majd csak a burkolat elkészültét követő hét nap elteltével, a ‏‏‏hőmérsékletet naponta 5°K-kal emelve a fűtjük fel a szükséges fűtési hőmérsékletre.  Az egyébként szükséges felfűtés, és a kapcsolódó területekkel való egyeztetés itt elmaradhat.   A padlófűtésekkel kapcsolatban külön felhívjuk a figyelmet a Schlüter®-BEKOTEC-THERM kerámia-klímapadlónkra.

Szigetelő szalagok

A Schlüter®-DITRA 25-öt a nedvességgel nem terhelt területeken is el kell-e látni szigetelő szalagokkal?

Válasz megjelenítése

A nedvességgel nem terhelt területeken erre a lépésre nincsen szükség.  Kivételt képezhet a nedvességre érzékeny természetes kő-burkolatok fektetése a frissen elkészült aljatokra.  Itt használjunk a Schlüter®-DITRA 25-nél szigetelő szalagokat, hogy megakadályozzuk azt, hogy a nedvesség átüssön a természetes kő-burkolatba.

Tágulási fugák

Az aljzatból adódó tágulási fugákat el lehet-e fedni Schlüter®-DITRA 25-tel, illetve Schlüter®-DITRA-DRAIN-nel?

Válasz megjelenítése

Nem, az aljzatból adódó tágulási fugaprofilokat mindig tovább kell vinni.

Az ön kapcsolattartója a <br>Schlüter-Systems-nél:

Schlüter-Systems KG
magyarországi képviselet
Pagony u. 7/A
1124 Budapest
Telephone: + 36 1 412 0189
Fax: + 36 1 412 0190
E-mail: nagham_fadil@schlueter.de

 

image
Magyarországi képviselőnk

Kranabeth Gábor

Mobil: +36 30 456 1753

gabor_kranabeth@schlueter.de

image
Írjanak nekünk!

Van kérdésük vagy ötletük?

Fontos kiegészítő információkat

a termékeinkkel és termékverziókkal kapcsolatban itt találhatnak:

"Termékek" jelmagyarázat

A táblázatok egységes és áttekinthető kivitele érdekében a következő jelzéseket és rövidítéseket alkalmazzuk:

image image

= új termékek

= 1ves stancolás lásd a 125. oldalt    

 

Méretek:
H = magasság
L = hossz
B = szélesség


A csomagolások megjelölése:
PL = Raklap (pal.)
KV = Doboz
BV = Köteg (köt) (Amennyiben nincs másként kifejezetten feltüntetve, az összes profil tízesével kötegelve van csomagolva.)
P = Csomag (csom)
R = Tekercs (tek)
db. = Darab