logo

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Alkalmazás és funkció

Schlüter-KERDI egy rugalmas polietilén­ből készült repedésáthidaló vízzárást biztosító szigetelő lemez, melynek mindkét oldalán a hidegburkolat hatékony rögzítését elősegítő speciális fátyolszövet található.

Az egyszerű beszabhatóság érdekében a KERDI az egyik oldalán vágási rasz­ter látható. A maradék mennyiség mellett az 5 cm-es minimális átlapolási szélességet is jeleztük – a lemezek egymáshoz való csatlakoztatásához.

A KERDI többrétegű szigetelésként csempéből és járólapokból készített burkolatokhoz fejlesztettük ki, és a Németországban érvényben lévő DIN 18531*, DIN 18534 valamint DIN 18535* számú szigetelési szabványoknak megfelelően alkalmazható.

Vízterhelési osztály a DIN 18534 szerint: W0-I-től W3-I-ig* A KERDI ezen felül rendelkezik az Általános Építés-felügyeleti Vizsgabizonyítvánnyal (abP).

Nedvesség-igénybevételi osztályok a ZDB szerint: 0-tól B0-ig, valamint A, B és C.

A KERDI az ETAG 022 (többrétegű szigetelés) szerint rendelkezik európai engedéllyel (ETA = European Technical Assessment) és CE tanúsítvánnyal.

* abP-vel és / vagy az ETA szerint az ETAG 022-nek megfelelően. További információkat a felhasználás, illetve beépítés vonatkozásában igény esetén az Alkalmazás-technikai Értékesítésünk nyújt.

A vízszigetelő membránt egy megfelelő felületű ragasztóval ragasztják fel. A burkolólapokat közvetlenül a KERDI-re helyezzük vékony rétegű eljárással. Más alkalmas, bevihető útburkoló anyagok vagy bevonatok is alkalmazhatók.

A Schlüter-KERDI-DS olyan szigetelő és párazáró lemez, amelyet a csempe­burkolattal együtt, pl. az uszodákban és wellness-területeken, valamint magasabb páraterhelésű ipari területeken történő alkalmazásra fejlesztettünk ki.

Olyan, a nedvességre érzékeny aljzatoknál is ésszerű a párazárás alkalmazása, mint a fa, a gipszkarton vagy a gipszvakolat.

A Schlüter-KERDI kiegészítéseként előre gyártott kész belső és külső sarkok is kaphatók. Schlüter-KERDI-KM bzw. -KERDI-MV. Az olyan beépítésekhez, ahol az építőipari kivitelezési során a vízszigetelésben szifonok kerültek elhelyezésre és a csapmeghosz-sz­abbításokat utólag kell beszerelni, Schlüter-KERDI-PAS szetteket tudunk szállítani, amelyek egy KERDI-MV mandzsettából és egy speciális műanyaghüvelyből állnak. Az illesztések vagy sarokcsatlakozások szigeteléséhez a 8,5/12,5/15/18,5/25 cm széles Schlüter-KERDI-KEBA (szalag) szigetelő szalagot ajánljuk.

A dilatációs vagy rugalmas szegélyfugák feletti szigetelésre a 12,5 cm vagy 25 cm széles Schlüter-KERDI-FLEX teljes szélességében rugalmas toldó-szigetelő szalag szolgál.


Schlüter®-KERDI/KERDI-KEBA

A Schlüter®-KERDI feldolgozása

 1. Az alapnak mentesnek kell lennie a tapadást gátló elemektől, teherbírónak és simának kell lennie. A szükséges kiegyenlítést a Schlüter-KERDI lefekte­tése előtt kell elvégezni.
 2. A KERDI megmunkálásához szükséges ragasztó kiválasztása az alapfelület milyenségéhez igazodik. A ragasztónak tapadnia kell az alaphoz, és mechanikusan kell kapaszkodnia a KERDI hordozó fátyolszöve­tébe. A legtöbb alap esetében has­znál­-ható vízre kötő vékonyágyas ragasztóhabarcs. Az anyagok egymás közötti esetleges összeférhetetlenségét ellenőrizni kell.

  A 30 cm vagy ennél nagyobb élméretű burkolóanyagok használatakor azt javasoljuk, hogy a habarcs gyors megszilárdulása és kiszáradása érdekében kristályos vízmegkötésű csemperagas­z-tót alkalmazzanak.

  Figyelem: Az olyan területeknél/felületeknél, amelyekhez építésügyi hatósági engedély szükséges, csak rendszerében ellenőrzött vékonyágyas ragasztóhabarcsot használjanak. Ezek iránt a jelen adatlapon megadott címen érdeklődhetnek.
 3. A vékonyágyazós ragasztót fogas glettvassal (3 x 3 mm vagy 4 x 4 mm méretűt ajánlunk) kell felvinni az alap felületre.
 4. Az előzőleg méretre vágott KERDI lemezeket a hordozó fátyol­szövet teljes felületén be kell ágyazni a felvitt ragasztóba. A ragasztóba való belenyomáshoz a fogas glettvas sima felületét ajánljuk. Ezt rézsútos irányban, a felületre rányomva vezessük végig a sávon úgy, hogy ne kerüljön levegő a szalag alá. A ragasztás során ügyeljünk a ragasztó kötési idejére.
 5. A KERDI lemezeket az illesztéseknél min. 5 cm átlapolással kell leragasztani, vagy hézagmentesen össze kell illeszteni a Schlüter-KERDI-KEBA szalaggal és alatta a Schlüter-KERDI-COLL-L szigetelő ragasztóval teljes hosszúságban ragasszuk felül.
 6. A belső és külső sarkoknál az előre gyártott KERDI sarkokat alkalmazzák. A sarkok illesztésénél a KERDI-KEBA-t megfelelő módon kell leragasztani. Más fix beépítésű elemekhez történő szigetelt illesztések is kivitelezhetők a kivitelezés adottságai függvényében. Ezekhez válasszák a Schlüter-KERDI, -KERDI-­KEBA vagy -KERDI-FLEX szalagokat, amelyeket egyedileg szabva alkalmasak mindenféle vízzáró illesztéshez alattuk a Schlüter-­KERDI-FIX-el, a szigetelő ragasztóval (lásd a 8.3 Schlüter-KERDI-FIX adatlapot).
  6a. Csőáttöréseknél a KERDI-KM vagy a KERDI-MV (cső-mandzsettákat) kell beragasztani.

  Alternatívaként a KERDI-PAS egy olyan szettet kínál, amely egy műanyaghüvelyből és egy KERDI-MV mandzsettából áll. A mandzsettát a műanyaghüvellyel együtt rá kell csatlakoztatni a szifonra, hogy a később beszerelt csapmeghosszabbítást a műanyaghüvely eltávolítását követően biztonságosan vízszigetelni lehessen.
 7. A vékony rétegrendhez való vékonyágyas feltéttel rendelkező KERDI-­DRAIN padlóösszefolyóhoz, szigetelten KERDI-COLL-L segítségével ragasszunk le egy 50 x 50 cm méretű KERDI mandzsettát, amely csatlakozó karimaként szolgál a padlóösszefolyó vékonyágyas ragasztáshoz való karimájára. A vele határos KERDI lemezt legfeljebb kb. 10 cm átfedéssel kell folytonosítani a padlóösszefolyóhoz és üregmentesen, hozzá kell ragasztani a csatlakozó mandzsettához. Padlóösszefolyók kialakításánál vegyük figyelembe az alábbiakat: A Schlüter-KERDI-DRAIN egy speciálisan a vékonyágyas ragasztáshoz és szigeteléshez kifejlesztett padlóösszefolyó. A KERDI így a hozzátartozó KERDI mandzsetták felhasználása mellett gyorsan és biztosan alkalmazható.

  Tanács a padló vízmentesítéséhez:
  A Schlüter-KERDI-DRAIN-nel és a Schlüter-KERDI-LINE-nal speciális vízmentesítést fejlesztettünk ki a többrétegű szigetelések csatlakozásaihoz. A Schlüter-KERDI ilyenkor a Schlüter-KERDI mandzsettákkal gyorsan és biztonságosan beépíthető.
 8. A meglévő dilatációs fugáknál vagy épületelemeket elválasztó fugáknál a KERDI-t el kell vágni, és felül kell ragasztani az illesztéseket Schlüter-KERDI-FLEX-szel. Rugalmas szegély-lezárásoknál is KERDI-FLEX-t kell alkalmazni. Alternatívaként itt Schlüter-KERDI-KEBA szalagot is használhatunk, ha megfelelő hurkot alakítunk ki belőle.
 9. Mihelyst a komplett burkolható szigetelés minden átlapolással, sarokkal és csatlakoztatással együtt tömítetten leragasztásra került, el lehet kezdeni a burkolat lerakását. Várakozási időre nincs szükség.
 10. A csempeburkolatnál a vízre kötő vékony­ágyas ragasztóhabarcsot közvetlenül a KERDI-re hordjuk fel és a csempét teljes felületén mindenütt ebbe fektetjük. A vegyi hatásoknak kitett burkolatoknál erre alkalmas reaktív ragasztót és fugahabarcsot kell alkalmazni.
 11. Figyelem: Az olyan területeknél/felületeknél, amelyekhez építésügyi hatósági engedély szükséges, csak rendszerében ellenőrzött vékonyágyas ragasztóhabarcsot használjanak. Ezek iránt a jelen adatlapon megadott címen érdeklődhetnek.
 12. Az olyan területekhez, amelyeknél elvárás, hogy CE-konform módon vagy az építés-felügyeleti vizsgabizonyítvány-nak (abP) megfelelően dolgozzanak, csak a rendszerben bevizsgált vékonyágyas habarcsot alkalmazzunk. A vékonyágyas habarcsokról és a megfelelő vizsgabizonyítványokról az ennek az adatlapnak az alján megadott címen érdeklődhet.

Schlüter®-KERDI/KERDI-KEBA

Anyag

A Schlüter-KERDI-200 polietilénből készült burkolható szigetelés, Sd = 5,15 m párazárási értékkel rendelkezik.

Schlüter-KERDI-DS egy speciális polietilén-lemez, amely burkolható szigetelésként és párazárásként 100 méternél magasabb sd-értékkel épületfizikailag párazárásnak minősül. A szigetelőlemez 0,5 mm vastag és párazáró adalék-anyagokat tartalmaz.

Az anyag fiziológiailag veszélytelen. A két anyag ártalmatlanítása során egyiknek a maradékát sem kell veszélyes hulladékként kezelni. A polietilén nem ultraibolya-stabil, ezért tárolása során kerülni kell a tartós, intenzív napsugárzást.

Figyelem

Mivel a Schlüter-KERDI-200 burkolható szigetelés önmagában nem teljesíti a hőingadozásnak kitett kültéri felhasználásnál a szükséges rétegelválasztási funkciót a habarcs és a csempeburkolat között, erre a területre azt ajánljuk, hogy a Schlüter-KERDI-t kombinálják a Schlüter-­DITRA-DRAIN-nel (lásd a 6.2 termékismertető lapot), vagy a Schlüter-­DITRA-el (lásd a 6.1 termékismertető lapot), mert ezek rendelkeznek a kombinált burkolható szigetelési és rétegelválasztási funkcióval.

Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek:

A Schlüter-KERDI egy polietilén vízszigetelés és ellenáll a hidegburkolatoknál szokásos kémiai terhelésnek.

A KERDI nem öregszik el és nem rohad el, továbbá a gyakorlatban nagymértékű praktikus dilatációs képes­séggel is rendelkezik.

Ezen kívül messzemenőkig ellenálló vizes oldatokkal, savakkal és lúgokkal, sok szerves oldószerrel, alkohollal és olajjal szemben.

Meg kell vizsgálni annak az alapnak az egyenletességét, stabilitását és nedvesség tartalmát, amelyre a KERDI-t ragasztani szeretnénk. A felületen található, a tapadást gátló elemeket el kell távolítani.

A KERDI alkalmazási területei az olyan fal és padló felületek, amelyeket meg kell óvni a nedvesség és egyéb káros anyagok beszivárgásától az üzemi és használati vízszigetelésre vonatkozó előírások szerint. Ilyen területek például az olyan vizes helyiségek, mint a fürdőszoba, zuhanyzó, uszodák medence körüli részei, de ide sorolhatók például az élelmiszeripar, a sörfőzdék vagy a tejüzemek egyes ipari területei is.

Az úszómedencéknél vagy hasonlóknál speciális követelményeket kell figyelembe venni. Ezért az ilyen esetekben külön egyeztetésre van szükség.


Schlüter®-KERDI /KERDI-KEBA


<a name='kerdi'></a>Schlüter®-KERDI

A Schlüter®-KERDI egy közvetlenül burkolható folyamatos rétegvastagságot biztosító polietilén vízszigetelő lemez, amelynek a burkolólap rögzítése érdekében mindkét oldala fátyolszövettel van ellátva. Különösen jó gipszkarton vagy vegyes falszerkezeteknél, továbbá zuhany és burkolatok alatti burkolható vízszigetelésként, jó repedésáthidaló tulajdonságának köszönhetően. A Schlüter®-KERDI-DS a magas páradiffúziós ellenállása miatt párazáró rétegként is alkalmas, csempeburkolattal kombinálva.

<a name='kerdi'></a>Schlüter®-KERDI


Schlüter-KERDI-DS


<a name='keba'></a>Schlüter®-KERDI-KEBA

A Schlüter®-KERDI-KEBA mindkét oldalán fátyolszövettel burkolt polietilén toldó-hajlaterősítő, szigetelő szalag a toldások és a fal-padló csatlakozások szigeteléséhez.

<a name='keba'></a>Schlüter®-KERDI-KEBA


Schlüter-KERDI-KEBA/5M


<a name='flex'></a>Schlüter®-KERDI-FLEX

A Schlüter®-KERDI-FLEX egy teljes szélességében rugalmas toldó-haljaterősítő szalag a dilatációs fugán keresztül vezető szigeteléshez.

<a name='flex'></a>Schlüter®-KERDI-FLEX


Schlüter-KERDI-FLEX


Schlüter®-KERDI-KERECK-F/A

A Schlüter-KERDI-KERECK-F készre hegesztett idomok belső és külső sarkok kialakítására szolgálnak.

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/A

Új csomagolási egység!


Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I

Új csomagolási egység!


Schlüter®- KERDI-KERECK/FI 135°


Schlüter-KERDI-KM

Schlüter®-DECO-SG eloregyártott mandzsetták csoáttörésekhez.

Schlüter-KERDI-KM


Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter-KERDI-MV előregyártott mandzsetta a csőáttöréseknek a DIN 18534 szabvány szerinti vízszigeteléséhez. A fátyolszövet nélküli belső zóna lehetővé teszi a mandzsetta különféle csőkeresztmetszeteknél történő alkalmazását (lásd a táblázatot).

Schlüter®-KERDI-MV


Schlüter®-KERDI-PAS

A Schlüter-KERDI-PAS szettek egy előregyártott mandzsettából és egy speciális műanyaghüvelyből állnak. A mandzsettát a hüvellyel összekötve a szakma szabályai szerint kialakított nyílásba kell behelyezni úgy, hogy a később bekötött csap-meghosszabbítást biztonságosan, a DIN 18534 szabvány előírásainak megfelelően lehessen vízszigetelni.

Schlüter®-KERDI-PAS


<a name='kereck'></a>Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI-KERECK pozitív vagy negatív sarkokhoz előre szabott olyan elemek, amelyek nem derékszögű sarokhajlatok kialakítását is lehetővé teszik.

<a name='kereck'></a>Schlüter®-KERDI-KERECK


Schlüter-KERDI-KERECK/I


<a name='kers'></a>Schlüter®-KERDI-KERS

 Schlüter®-KERDI-KERS készre hegesztett szigetelőlemez idomok a padlószintbe süllyesztett tusolók sarokrészeinek biztonságos szigeteléséhez.

Figyelem: A Schlüter®-KERDI-KERS 20 termékek 80-110 cm oldalhosszúságú tusolókhoz készültek. A Schlüter®-KERDI-KERS 28 termékek 110-150 cm oldalhosszúságú tusolókhoz készültek.

<a name='kers'></a>Schlüter®-KERDI-KERS


Schlüter®-KERDI-KERS Tables 37089


Schlüter®-KERDI/KERDI-KEBA

Letöltés


Schlüter®-KERDI

Gyakori kérdések

Rétegelválasztás

Használható-e rétegelválasztó rétegként a Schlüter®-KERDI?

Válasz megjelenítése

Nem, a Schlüter®-KERDI szigetelő rétegként alkalmazandó, és nem képes kellő mértékű réteg-elválasztási funkciót kifejteni a csempeburkolat és az aljzat között. Erre viszont rendelkezésre áll a szigetelő és rétegelválasztó szőnyeg, a Schlüter®-DITRA.

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Videók

Itt található az összes video a termékekről.

 


Schlüter-KERDI-PAS: Csőáttörések biztonságos vízszigetelése
Balkon rétegfelépítés: Csempeburkolat lerakása drénnel, vízszigetelés és rétegelválasztás
Tusoló csempeburkolata vonali vízelvezetéssel: 1. rész -- a fal vízszigetelése
Balkon rétegfelépítése: Természetes kövek ragasztás nélküli lerakása vékonyágyas habarcsfoltokra
Tusoló csempeburkolata egypontos vízelvezetéssel: 1. rész -- a fal vízszigetelése
Schlüter®-KERDI-BOARD: Kádburkolatok
Tusoló csempeburkolata vonali vízelvezetéssel: középre történő beépítés
Tusoló csempeburkolata vonali vízelvezetéssel: Fali beépítés
Tusoló csempeburkolata egypontos vízelvezetéssel: 2. rész:
Balkon rétegfelépítése: Természetes kövek ragasztás nélküli lerakása habarcsos tartókra drénnel
Az ön kapcsolattartója a <br>Schlüter-Systems-nél:

Schlüter-Systems KG
magyarországi képviselet
Pagony u. 7/A
1124 Budapest
Telephone: + 36 1 412 0189
E-mail: nagham_fadil@schlueter.de

 

Magyarországi képviselőnk

Kranabeth Gábor

Mobil: +36 30 456 1753

gabor_kranabeth@schlueter.de

image
Írjanak nekünk!

Van kérdésük vagy ötletük?

Fontos kiegészítő információkat

a termékeinkkel és termékverziókkal kapcsolatban itt találhatnak:

"Termékek" jelmagyarázat

A táblázatok egységes és áttekinthető kivitele érdekében a következő jelzéseket és rövidítéseket alkalmazzuk:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= 1ves stancolás lásd a 125. oldalt    

 

Méretek:
H = magasság
L = hossz
B = szélesség


A csomagolások megjelölése:
PL = Raklap (pal.)
KV = Doboz
BV = Köteg (köt) (Amennyiben nincs másként kifejezetten feltüntetve, az összes profil tízesével kötegelve van csomagolva.)
P = Csomag (csom)
R = Tekercs (tek)
db. = Darab