logo

Schlüter®-TROBA-LEVEL

Alkalmazás és funkció

A Schlüter-TROBA-LEVEL egy egymással szabadon kombinálható alátét-rendszer, amely 3 mm és 1 m közötti egyedi beépítési magasságokat tesz lehetővé. Egy álpadló jön létre. Segítségével bármilyen 0 % és 10 % közötti lejtés kiegyenlíthető.

A szabadon, kötőanyag nélküli burkolat lerakható erkélyeken, teraszokon, tetőteraszokon és más járható felületeken. Ezáltal lehetséges a vezetékek és a padlóösszefolyók ellenőrzése a járólapok alatt kialakuló beépítési magasságban.

A kombinációs lehetőségeket és további útmutatókat a „Műszaki adatok“ címszó alatt találja.

A kész burkolat vízelvezetése a járólapok között nyitottan maradó fugákon keresztül történik a terasz megfelelő lejtésben kialakított vízszigetelő rétege fölött.

A keletkező víz itt nyomás nélkül elvezetődik a vízelvezető rendszerbe.

A Schlüter TROBA-LEVEL-PL 10 egymásra rakható alátétlapok az önhordó járólap-elemek alátámasztására szolgálnak. 10 mm magasak, hangcsillapító hatású speciális műanyagból készülnek, melyet akár közvetlenül a vízszigetelésre lehet lerakni. A 3 mm vastagságú, rugalmas fugatávtartók homogén fugaképet tesznek lehetővé, és képesek felvenni a burkolat mozgását.

50 mm lerakási magasságtól Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 adaptert lehet alkalmazni. Ezeket egyenként, vagy akár többszörözve is két TROBA-LEVEL-PL 10 alátétlap közé helyezünk.

A Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 szintező lapkák az eltérő lejtési helyzetbe lefektetendő járólapok finom beállítására szolgálnak. Eltérő lapvastagság, vagy az aljzat egyenetlenségei esetén, a lerakandó járólapok sarkainál akár 10 mm magasság is kiegyenlíthető a rögzíthető TROBA-LEVEL-AP 1 segítségével.

A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 olyan előreszerelt, csavaros szintező burkolatláb, amely a beállító gyűrű és két ellentétes irányú menet segítségével 60 - 130 mm között variálható magasság beállítását teszi lehetővé. A TROBA-LEVEL-PLV 60 menete rendelkezik egy kicsavarodás elleni védelemmel, valamint egy vibráció-fékkel.

A szintező burkolatláb felső tárcsája 3 mm vastag fugatávtartó pöckökkel van ellátva és van egy oldalsó fugatávtartója is.

Az aljzat minőségének a függvényében a Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 terméket teherelosztási célból be lehet építeni TROBA-LEVEL-PL 10 és TROBA-LEVEL-PLA 30 alátétekkel együtt is. Önálló alátétként különösen az alacsony beépítési magasságok esetén a TROBA-LEVEL-LV 3 kombinálható a TROBA-LEVEL-AP 1 alátéttel. A TROBA-LEVEL-LV 3 alátét 3 mm vastag fugatávtartókkal rendelkezik.

A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 adaptert a TROBA-LEVEL-PLV 60 szintező alátétlábba csavarjuk be teljesen a menet végéig. A TROBA-LEVEL-PLV 70 menete rendelkezik egy kicsavarodás elleni védelemmel, valamint egy vibráció-fékkel.


Schlüter®-TROBA-LEVEL

A feldolgozás előtt a járólap gyártójának a lapok lerakására vonatkozó előírásait és az adott ország nemzeti irányelveit (DIN-szabványok, adatlapok stb.) figyelembe kell venni!. Ellenőrizni szükséges a tervezői előírásokat a lejtés, a beépített szigetelőanyagok nyomásállósága, valamint a szigetelőanyagok (fólia-öszeférhetőség) tekintetében.

A járólapok tetszőleges kötésbe rakhatók (figyelembe kell venni a gyártó erre vonatkozó esetleges előírásait). #

Útmutatás:

A burkolólapokat az érvényes szabályzatok értelmében nem szükséges lejtésben lefektetni. A kötőanyag nélküli fektetésnél figyelembe kell azt venni, hogy a járólapok széléinek vagy sarkainak egyoldalú terhelése esetén a burkolólap mozoghat.

Ajánlás:

Annak érdekében, hogy biztosítsa a konstruktív mozgásteret, azt ajánljuk, hogy legalább 10 mm magas alátéttel kezdje a munkát.

Teljes felületű szigetelésvédelemként ajánljuk, hogy alkalmazza a Schlüter-TROBAPLUS illetve a Schlüter-DITRA-DRAIN termékeket. Az egységesebb fugakép érdekében ajánlatos fektetési tervet készíteni.

 1. Az aljzatnak teherbírónak kell lennie és ajánlatos, hogy a lejtése legalább 1,5% - 2,0% legyen. Figyelembe kell venni a gyártónak a járólapok teherbírására vonatkozó adatait. Szükség esetén több alátétlapot kell használni.

  1a. A TROBA-LEVEL-lel a terasz-burkolólapok a legkülönfélébb lejtési szituációkban lerakhatók. A járólaptartók és a teraszlapok darabszámának kiszámításához használja a honlapunkon található konfigurátort!

  1b. A felfekvési pontok első áttekintéséhez használja az 1b lerakási vázlatot – a burkolást alapvetően mindig a lejtés legmagasabb pontján kezdjük.
  Vázlat:
  Első járólap = 4 felfekvési pont Szélső járólap = 2 felfekvési pont Mezőközépi járólapok = 1 felfekvési pont
 2. A TROBA-LEVEL-PL 10 járólap-alátétek (10 mm) 90° eltolással egymásra helyezhetők.
 3. 50 mm lerakási magasságtól lehet alkalmazni a TROBA-LEVEL-PLA 30 (30 mm) adaptert két TROBA-LEVEL-PL 10 járólap-alátét közé helyezve.
 4. Lejtés-kiegyenlítés: Vízmértékkel ellenőrizni kell, hogy hány TROBA-LEVEL-AP 1 (1 mm) szintező lapkát kell egymás fölé helyezni. Amennyiben kilencnél több TROBA-LEVEL-AP 1 szintező lapkára van szükség, úgy ezek helyett egy TROBA-LEVEL-PL 10 járólap-alátétet (10 mm) kell alkalmazni. A TROBA-LEVEL-AP 1 szintező lapkák (1 mm) oldalt be vannak hajtva – ügyelni kell ezek rögzítésére.
 5. Figyelni kell a lerakás irányára.
 6. Annyi TROBA-LEVEL-AP 1 szintező lapkát kell lerakni, hogy elérjük a szomszédos járólap szintjét.
 7. A szélső járólap-alátéteket 90°-os elforgatással a szükséges lerakási magasság eléréséig egymásra lehet helyezni. A TROBA-LEVEL-PL 10 járólap-alátétet (10 mm) a széleknél vagy a sarkoknál meg lehet felezni, illetve el lehet negyedelni (járólapszélesség min. 60 mm). Ehhez a járólap-alátétet először egy snitzerrel vagy késsel metsszük be, majd törjük el, és a szükségtelen kiálló fugatávtartókat vágjuk le. Vágás előtt vegye figyelembe, hogy mely felek illeszkednek egymáshoz.
 8. Szél-megoldás 50 mm lerakási magasságtól. (Vápás szélnél is érvényes) 60 mm lerakási magasságtól a túlnyúló fugatávtartókat le kell rövidíteni.
 9. Sarok-megoldás 50 mm lerakási magasságtól. (Vápás szélnél is érvényes) 60 mm lerakási magasságtól a túlnyúló fugatávtartókat le kell rövidíteni.
 10. 60 mm lerakási magasságtól be lehet építeni a menetes TROBA-LEVEL-PLV 60 csavaros burkolatszinzető lábakat is. A beállítókerék elforgatásával az egyes alátétlapok akár 130 mm magasságig feltekerhetők és rögzíthetők.
 11. Szükség esetén a finom beállítás, valamint a lejtés-kiegyenlítés történhet a TROBA-LEVEL-AP 1 szintező lapkákkal (lásd a 6. tételt).
 12. Amennyiben a szükséges lerakási magasság meghaladja a 130 mm-t, úgy a TROBA-LEVEL-PLV 60 szintező lábat kombinálni lehet a TROBA-LEVEL-PLA 30, valamint a TROBA-LEVEL-PL 10 alátéttel.
 13. Azzal, hogy akár négy TROBA-LEVELPLV 60 járólap-alátétet helyezhetünk egymásra, 60-520 mm között bármely lerakási magasságot ki lehet alakítani. Ilyenkor a járólap-alátéteket egymással össze kell kapcsolni.
 14. Megoldás a szélek/sarkok kialakításához: a padló-tányért az alsó felén található vágási jelölés szerint fűrészeljük le és a fali távtartót hajtsuk fel (lásd a 14. képet). A felesleges kiálló fugatávtartókat vágjuk le. A járólapok minimális szélessége 85 mm.
 15. Megmagasítás: A TROBA-LEVEL-PLA 70 (M = 70 mm) termékkel gyorsan, nagyobb magasságokat alakíthatunk ki. Ezeket az adaptereket teljes egészében be kell csavarni a TROBA-LEVEL-PLV 60 szintező lábba. A TROBA-LEVEL-PLA 70 nem szintezésre készült. Amikor rátoljuk a Schlüter-BARA-RHA profilt a tartóprofilra, akkor ügyelni kell arra, hogy a tartóprofil vízelvezető nyílásait ne zárjuk el.
 16. Teherelosztásra opcionálisan rendelkezésre áll a TROBA-LEVEL- LV 3 (Ø 200 mm, magassága 3 mm) alátét, mely kombinálható a TROBA-LEVEL-PL 10 és a TROBA-LEVEL-PLA 30 alátétekkel. A TROBA-LEVEL-LV 3 alátéttel alacsony lerakási magasságok is kivitelezhetők – a finombeállításhoz TROBA-LEVEL-AP 1 kiegyenlítő lapocskák használhatók. A TROBA-LEVEL-LV 3 vágható és rendelkezik egy 3 mm vastag fugatávtartóval, ami egyenletes fugakép kialakítását teszi lehetővé.
 17. Szigetelés-védelem: Amennyiben védelmi igények merülnek fel, úgy a TROBA-LEVEL-PLV 60, lábait, illetve a TROBA-LEVEL-LV 3-at rögzíteni lehet a TROBA-LEVEL-PLS 6 (M = 6 mm) védő-alátét bemetszéseibe. PVC-szigetelések esetén a védő-alátét alumínium elválasztó rétegének lefelé kell néznie. A TROBA-LEVEL-PL 10 alátét alkalmazása esetén ezeket korongok közepére kell helyezni.

Rendszer-termékek:

Amikor a járólap lerakásához alátéteket használunk, akkor a perem-részeknél gondoskodni kell arról, hogy azok ne mozdulhassanak el. Ez úgy történik, hogy a külső területeket megfelelő módon kerettel látjuk el. Egészen 3%-os lejtésig különféle BARA-profilok állnak rendelkezésre a burkolatok szabadon álló széleinek a lezárásához (lásd a megfelelő termék adatlapokat). Amikor rátoljuk a BARA-RHA profilt a tartóprofilra, akkor ügyelni kell arra, hogy a tartóprofil vízelvezető nyílásait ne zárjuk el. A 3%-ot meghaladó lejtéseknél építészetileg kell kialakítani egy olyan szegélylezárást, amely a szerkezetből, valamint a felső burkolatból esetlegesen kilépő tolóterheléseket képes elviselni.

A Schlüter-TROBA-LINE egy olyan folyóka, amely megakadályozza az ajtóknál és a falcsatlakozásoknál a víz felgyülemlését. A TROBA-LEVEL-PL 10 alátét vonatkozásában ajánlatos 110 mm széles folyókát alkalmazni, a TROBA-LEVEL-PLV 60 alátétnél pedig 160 mm széles folyókát. A folyókát a járólap-alátétekre kell csavarral rögzíteni – például nemesacélból készült sprinkler csavarral.

Ezen túlmenően rendelkezésükre áll még a Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E kavicsfogó elemünk is (M= 40/70 mm).

Hozzávetőleges számítások a burkolat-alátétekhez

 • 60 x 60 cm ~ 3,4 burkolat-alátét/m²
 • 75 x 75 cm ~ 4,0 burkolat-alátét/m²
 • 30 x 120 cm ~ 7,0 burkolat-alátét/m²
 • 40 x 120 cm ~ 5,4 burkolat-alátét/m²

Product Image Tables 63835


Schlüter®-TROBA-LEVEL

A TROBA-LEVEL rendszer termékei polietilénből és polipropilénből készülnek. A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 védőalátét az egyik oldalán alumíniummal kasírozott gumigranulátumból készül.

Minden termék UV-álló, nem korhadó, újrahasznosítható, fiziológiailag ártalmatlan és bitumenálló.

-40 C és +100 C között időjárás- és hőmérsékletállóak.

Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek:

A TROBA-LEVEL erkélyeken, teraszokon, tetőteraszokon és egyén járható felületeken az önhordó járólap-elemek alátámasztására szolgál. A TROBA-LEVEL termékek többféle vízszigetelés felett alkalmazhatók. További útmutatókat a „Műszaki adatok“ címszó alatt talál.


Schlüter®-TROBA-LEVEL

A TROBA-LEVEL rendszer termékei nem igényelnek külön karbantartást vagy ápolást.


Schlüter®-TROBA-LEVEL

Alkalmazás és funkció


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

A Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 egymásra rakható alátétlapok a járólapok alátámasztásához - függetlenül azok formájától és vastagságától. Hangcsillapító hatású speciális műanyagból készülnek, melyet közvetlenül a vízszigetelésre lehet lerakni. A 3 mm vastagságú fugatávtartók (pöckök) homogén fugaképet tesznek lehetővé, és képesek felvenni a burkolat mozgását. A Schlüter-TROBA-LEVEL- PL 10 akár 200 mm vastagságúra is egymásra sorolható és a termékcsalád más alátétlapjaival kombinálható.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 magasságbeállító adapter az alátétekre fektetett járólapokhoz. 50 mm lerakási magasságtól lehet alkalmazni egy vagy több Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 adaptert két Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 járólap- alátét közé elhelyezve. A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 akár 300 mm vastagságúra egymásra sorolható és a termékcsalád más alátétlapjaival kombinálható.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30


Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

A Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 szintező lapkák az eltérő lejtési helyzetben lévő járólapok finom beállítására szolgálnak. Eltérő lapvastagság, az aljzat egyenetlenségei, vagy enyhe lejtése esetén a lerakandó járólapok sarkainál akár 10 mm magasság is kiegyenlíthető velük.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

Csomag = 250 db


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 olyan menetes szintező burkolatláb, amely a beállító gyűrű és két ellentétes irányú menet segítségével 60-130 mm között variálható magasság beállítását teszi lehetővé. Mivel a járólap-befogadó tárcsák azonosak (Ø 120 mm), így ezek is egymásra sorolhatók a Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 alátétekkel és -PLA 30 adapterekkel. Szükség esetén a finombeállításhoz és a lejtés-kiegyenlítéshez használhatók a Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 szintező lapkák. Két vagy több Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 egymásra helyezésével akár 520 mm magasság is elérhető. A szintező burkolatláb felső tárcsája 3 mm vastag fugatávtartó pöckökkel van ellátva és ezen van egy oldalsó fugatávtartó is.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60


Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

A Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 teherelosztó lap a Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 és -AP 1 alkalmazásakor a teherelosztásra szolgál. A teherelosztó lappal kisebb magasságok is kivitelezhetők. A Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 vágható és 3 mm vastag fugatávtartókkal rendelkezik.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 a szintező alátátlábakra fektetett járólapokhoz készülő magassági adapter. Ezeket a Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 szintező alátétlábba csavarjuk be.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 korongok gumigranulátumból készülnek és a vízszigetelések védelmére szolgálnak. A Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60, illetve a Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 alátéteket a Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 (6 mm) védő alátátét bemetszéseibe kell rögzíteni. PVC-ből készült vízszigeteléseknél a védő alátétet az alumíniumból készült bevonattal lefelé kell lerakni. A Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 alkalmazása esetén azokat az alátét közepére kell helyezni.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Csomag = 10 db


Schlüter®-TROBA-LEVEL


Schlüter®-TROBA-LEVEL

Video

Hier finden Sie alle verfügbaren Videos zum Produkt und seinen Anwendungsbereichen.


Stelzlager-Systemlösung für Balkone und Terrassen: Schlüter®-TROBA-LEVEL
Az ön kapcsolattartója a <br>Schlüter-Systems-nél:

Schlüter-Systems KG
magyarországi képviselet
Pagony u. 7/A
1124 Budapest
Telephone: + 36 1 412 0189
Fax: + 36 1 412 0190
E-mail: nagham_fadil@schlueter.de

 

image
Magyarországi képviselőnk

Kranabeth Gábor

Mobil: +36 30 456 1753

gabor_kranabeth@schlueter.de

image
Írjanak nekünk!

Van kérdésük vagy ötletük?

Fontos kiegészítő információkat

a termékeinkkel és termékverziókkal kapcsolatban itt találhatnak:

"Termékek" jelmagyarázat

A táblázatok egységes és áttekinthető kivitele érdekében a következő jelzéseket és rövidítéseket alkalmazzuk:

image image

= új termékek

= 1ves stancolás lásd a 125. oldalt    

 

Méretek:
H = magasság
L = hossz
B = szélesség


A csomagolások megjelölése:
PL = Raklap (pal.)
KV = Doboz
BV = Köteg (köt) (Amennyiben nincs másként kifejezetten feltüntetve, az összes profil tízesével kötegelve van csomagolva.)
P = Csomag (csom)
R = Tekercs (tek)
db. = Darab